Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

En spännande utveckling

Detta känns som en mycket spännande utveckling för Sveriges barnmorskor.
Vi står inför svåra utmaningar framöver och barnmorskors avtal och arbetsmiljö är helt avgörande för att säkra framtidens kompetens inom vår profession. Att vi nu får inflytande även över de fackliga frågorna kommer att gynna barnmorskorna men även de vi vårdar.
En god arbetsmiljö och bra avtal är en av de viktigaste åtgärderna för att säkra framtidens vård för alla gravida kvinnor och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

PRESSMEDDELANDE 2018-11-14
Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av fackförbundet SRAT