Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Vi barnmorskor gör det bra

Den 14 november då vi ska rösta om vi ska bli en fackförening inom SRAT eller inte. Oavsett beslut så kommer Svenska Barnmorskeförbundet att fortsätta arbetet med professionsfrågorna som vi alltid gjort.

Svenska Barnmorskeförbundet är en självständig professionsorganisation som 
arbetar på många olika arenor där barnmorskans kompetens är viktig och nödvändig. Det gör vi fortfarande och hela tiden trots att den mesta kommunikationen på sistone har handlat om fackförbundsutredningen.

Just nu pågår arbetet med projektet goda levnadsvanor under graviditet och vi förbereder sex regionala konferenser på olika ställen i Sverige under 2019. Mer information om det kommer på hemsidans kalendarium.
Vi arbetar med PROM och PREM frågor på Sveriges Kommuner och Landsting och nu kommer äntligen Graviditetsenkäten med den första piloten i höst. Jag lovar att det varit ett långt och mödosamt arbete att få till detta på ett bra sätt. Många barnmorskor har arbetet med frågorna, organisation och förvaltning och gör det fortfarande på ett fantastiskt sätt.

Vi – styrelsen och kansliet – förbereder just nu nästa års konferenser och jag vill särskilt flagga för den stora europeiska utbildningskonferensen i Malmö i december 2019 som förbundet arrangerar tillsammans med European Midwives Association (EMA). Temat är framtidens barnmorska. Jag ser verkligen fram emot den och hoppas att få träffa många av de barnmorskor som utbildar framtidens barnmorskor.

Vi – Svenska Barnmorskeförbundet – har ett kompetent internationellt råd som leds av barnmorskan Anna af Ugglas och det är ett twinningprojekt på gång mellan KNOV i Holland, Sverige, Sierra Leone och Ghana. Just nu när jag skriver detta är svenska barnmorskor i Sierra Leone för att påbörja samarbetet.

Det sjuder av iver på många ställen i Sverige för att starta caseload midwifery som innebär att barnmorskor arbetar inom mödrahälsovård, förlossning och eftervård i en sammanhållen vårdkedja. Här har förbundet en roll att skapa nätverk där barnmorskor kan stötta varandra i ett emellanåt knepigt arbete för att förändra organisationen.

Medicinska födelseregistret (MFR) hos Socialstyrelsen ska förändras och ska ta in andra uppgifter och många barnmorskor har arbetat och arbetar för att fler uppgifter som speglar vårt arbetsfält – reproduktiv hälsa – ska in i registret. Ett arbete som har varit framgångsrikt.

Regeringens budgetsatsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa pågår och det genererar mycket jobb för förbundet och för er alla ute i vården i olika projekt. Jag hoppas att det kommer att läggas mer fokus på eftervården framöver eftersom genomlysningen tydligt har visat att kvinnor upplever en brist efter att de har lämnat BB. Många vet inte vart de ska vända sig med sina olika problem. Det finns fina projekt på gång i olika delar i Sverige och jag vill att deras arbete ska leda till en större nationell satsning på detta område – reproduktiv hälsa/postnatal perioden – där barnmorskans roll och kompetens ska finns med.

Svenska Barnmorskeförbundet fortsätter att arbeta med patientsäkerhetsarbetet i LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) och jag måste påtala vilket viktigt arbete barnmorskor har gjort i ett av projekten om obstetrisk NEWS. Om inte barnmorskor hade varit med och ta fram detta dokument hade det sett helt annorlunda ut.

Utan barnmorskor hade råden inte urskilt friska kvinnor med normal graviditet och förlossning från ”riskkvinnor”, vilket är oerhört viktigt för att inte patologisera det som är friskt. Det är bara ett av många bevis på hur viktigt det är att barnmorskor är med i alla arbeten som rör gravida och födande kvinnor – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Sedan hoppas jag att ni har sett att barnmorskor och kvinnors rättigheter var högaktuella frågor under valet vilket vi lade ned mycket tid på att åstadkomma.

Så, kära barnmorskor i hela Sverige, vi jobbar alla med vårt viktiga arbete på olika sätt och vi gör det bra. Och det kommer vi – Svenska Barnmorskeförbundet – att fortsätta med!

Vi hörs,
Mia