Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Kickoff #Barnmorskansår2020 med Dr Natalia Kanem Unfpa och svenska barnmorskestudenter december 2019.
Dr Natalia Kanem, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA, intervjuar barnmorskestudenter från Sophiahemmet Högskola. Kickoff #Barnmorskansår2020 den 11 december 2019, Nya Karolinska.

Jag bestämde mig för att bli barnmorska

Med fokus på barnmorskan – WHO:s kampanj the Year of the Nurse and the Midwife 2020 – Barnmorskans år 2020.

#Barnmorskansår2020 är snart till ända. För ett år sedan var det kick-off och i samband med det samtalade några svenska barnmorskestudenter med Dr Natalia Kanem från Unfpa. Här är några av deras tankar om mötet och barnmorskans betydelse och roll för kvinnors och barns hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige och globalt.

___________________________________________________________

Maria Gottvall
började barnmorskeutbildningen HT2019

Bakgrund

En halv gymnasielärarutbildning, Sjuksköterskeutbildning, forskarutbildning och disputerad inom medicinska vetenskaper, Institution för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. De senaste fem åren har jag arbetat som lektor i folkhälsovetenskap på Röda korsets högskola.

Varför vill du bli barnmorska?

Jag är intresserad av SRHR frågor och vill arbeta för att främja sexuell och reproduktiv hälsa i samhället. Min forskning har tidigare handlat om cervixcancerprevention (kondomanvändning och HPV-vaccination) så det är nog det som gett mersmak. Och mitt intresse för SRHR som också gjorde att jag forskade om det förstås. Barnmorskor kan jobba med många olika saker, det tycker jag är tilltalande.

Känner du någon barnmorska?

Ja, väldigt många.

Har du egen erfarenhet av barnmorskor?

Jag har varit på ungdomsmottagning, barnmorskemottagning och fött två barn, så förutom att umgås privat med barnmorskor har jag träffat barnmorskor i deras yrkesutövning.

Har det påverkat ditt yrkesval?

Möjligen. Barnmorskor verkar stolta över sitt yrke och verkar ha ett starkt engagemang för det de jobbar med. Trots att arbetsförhållandena idag kanske inte är de bästa känner jag inte någon barnmorska som ångrat sitt yrkesval.

Vad du vill arbeta med?

Jag hoppas att kunna kombinera något jobb inom SRHR med forskning/undervisning. I nuläget känns det mesta intressant men jag har tidigare tänkt att jag gärna vill jobba på en ungdomsmottagning eller liknande.

Kickoff #Barnmorskansår2020

Intressant och roligt att få vara med.
Jag tar med mig att barnmorskor kan göra så mycket för folkhälsan och för att världen ska lyckas eller i alla fall komma närmare de uppsatta Sustainable Development Goals (AGENDA 2030). Det var en trevlig och intressant eftermiddag som inspirerade till att jobba med SRHR globalt.

___________________________________________________________

Charlotta Dahlin
började barnmorskeutbildningen HT2018, (examen januari 2020)

Bakgrund

Jag blev färdig sjuksköterska år 2013, och började arbeta inom akutsjukvården på Karolinska. Valde därefter att läsa en master i Global hälsa på Uppsala Universitet, där jag fördjupade mina kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa från ett globalt perspektiv. Jag gjorde en praktik på Svenska Kyrkans internationella avdelning där jag fokuserade på just dessa frågor, och jag kände att jag ville veta mer. Det var under den praktiken som jag bestämde mig för att bli barnmorska.

Känner du någon barnmorska?

Min mor är barnmorska, så därför har jag växt upp med en respekt och ödmjukhet inför barnmorskeprofessionen. Det var kanske inte alltid givet att jag skulle gå i min mors fotspår, men nu blev det så och det känns väldigt roligt.

Vad vill du arbeta med?

Jag är framförallt intresserad av sexuell hälsa, och när jag påbörjade mina studier till barnmorska var det just den sexuella hälsan, reproduktiva rättigheter och rätten till abort som stod i fokus för mig. Sedan är det väldigt speciellt att få vara med vid en födsel, och lika viktigt är det att det blivande föräldraparet får en fin upplevelse när deras barn föds. Så det blir nog att jag börjar arbeta på förlossningen. Helst vill jag, efter några års erfarenhet, också arbeta utomlands med ett globalt hälsofrämjande perspektiv i fokus.

Kickoff #Barnmorskansår2020

Det var väldigt roligt och intressant att få vara med i samtalet med Dr Natalia Kanem (Unfpa), och lyssna på övriga representanter som deltog under seminariet.
Jag tar med mig att det just nu är ett (välförtjänt) globalt fokus på barnmorskans kompetensområde. Vi vet att barnmorskor kan bedriva och stötta många aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa som minskar mödradödligheten, och om vi ska klara Agenda 2030 är det bäst vi sätter igång!

___________________________________________________________

Andrea Rindström
började barnmorskeutbildningen HT2018 (examen januari 2020)

Bakgrund

Tidigare studerat genusvetenskap, teatervetenskap samt idéhistoria på SU,
Arbetat som barnskötare och säljare sedan sjuksköterska på Stockholmssjukhem, neurologen Karolinska samt på Narva Kirurg Center.

Känner du någon barnmorska?

Jag känner ett par barnmorskor privat. En gammal studiekamrat och en granne.

Egen erfarenhet av barnmorskor?

Jag har fött två barn så därigenom har jag erfarenhet av vård från barnmorskor. Jag bär med mig den relationen som något fint och unikt det är liksom så härligt att känna att det var min Barnmorska. Även om jag förstår att hon ”bara” gjorde sitt jobb och säkert inte alls minns alla sina födande.

Har det påverkat ditt yrkesval?

Mina förlossningar har nog inte påverkat mitt yrkesval.

Varför vill du bli barnmorska?

Jag sökte inte till barnmorskeutbildningen för att jag var säker på att jag ville jobba på förlossningen utan var mer inställd på sexualitet och reproduktiv hälsa. Jag ville bli barnmorska för att kombinera mitt brinnande feministiska engagemang med hälso- och sjukvård.

Vad vill du arbeta med?

Kanske jobba med normkritik, ungdomar och preventivmedel. Men nu är jag lite splittrad, förlossningen var roligare än jag förväntat mig!

Kickoff #Barnmorskansår2020

Kickoffen var superkul! Så roligt att få mötas och prata om vikten av barnmorskors arbete internationellt och vilken unik roll vi har i Sverige! Dr Kanem var oerhört trevlig och kunnig, ska bli kul att följa UNFPAs arbete med henne som chef. Roligt att lyssna på alla talare också, vilken kompetens det finns här i Sverige!

___________________________________________________________