Svenska Barnmorskeförbundets kickoff the Year of the Nurse and the Midwife 2020 #Barnmorskansår2020 #Midwives2020
Global Health Ambassador Anders Nordström, Dr Natalia Kanem UNFPA och barnmorskan Louise Nordström.
Svenska Barnmorskeförbundet Kickoff #Barnmorskansår2020 den 11 december 2019
Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020 moderator barnmorskan Kristina Castell och Dr Natalia Kanem UNFPA.
Barnmorskestudenter från Sophiahemmet Högskola: Andrea Rindström, Maria Andér Gottvall, Charlotta Dahlin, Julia Wiklund och Anneli Lind, i samtal med Dr Natalia Kanem UNFPA. I bakgrunden kickoffens moderator barnmorskan Kristina Castell.
Dr Natlia Kanem UNFPA i samtal med blivande barnmorskor
Dr Natalia Kanem i samtal med blivande barnmorskor från Sophiahemmet Högskola
Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020! Barnmorskorna Anneka Knutsson, Maya Vergara, Susanne Åhlund, Anna af Ugglas och Malin Bogren, Anders Nordström, barnmorskorna Ingela Wiklund och Kerstin Erlandsson.
UNFPA Dr Natalia Kanem på Sverigebesök den 11 december 2019. Kickoff #Barnmorskansår2020 Dr Natalia Kanem med Svenska Barnmorskeförbundets jubileumsbok 300 YEARS IN THE SERVICE OF LIFE
Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020
Barnmorskor på Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020
Blivande barnmorskor från Sophiahemmet Högskola
Kickoff #Barnmorskansår2020
Barnmorskan Anneka Knutsson UNFPA
Samtal om barnmorskans roll på kickoff #Barnmorskansår2020
Kickoff #Barnmorskansår2020 barnmorskan Mia Ahlberg
Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020
Svenska Barnmorskeförbundets kickoff #Barnmorskansår2020

Kickoff #Barnmorskansår2020

Med fokus på barnmorskan – Svenska Barnmorskeförbundet smygstartar WHO:s kampanj the Year of the Nurse and the Midwife 2020 – Barnmorskans år 2020.

Med anledning av att FN:s befolkningsfond UNFPA högsta chef Dr Natalia Kanem besökte Sverige den 11 december 2019 smygstartade Svenska Barnmorskeförbundet och dess internationella råd Barnmorskans år 2020 i Sverige.

På plats fanns Svenska Barnmorskeförbundet och dess internationella råd, UNFPA, UD, barnmorskestudenter från Sophiahemmet högskola, Högskolan Dalarna, ICM och andra samarbetspartners och intresserade barnmorskor.

#Barnmorskansår2020
#Midwives2020

Fokus var barnmorskeprofessionen. Det bjöds på ett interaktivt och spännande seminarium med samtal om barnmorskans betydelse och roll för kvinnors och barns hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige och globalt. Dr Natalia Kanem från UNFPA inledde med att påminna om att barnmorskor räddar liv. Barnmorskor är ryggraden i sexuell och reproduktiv hälsovård – kvinnor behöver barnmorskan. Barnmorskor behövs för att världen ska uppnå SDG2030 och Universal Health Coverage.

Every year is the year of the midwife

Samtalen handlade om den välutbildade barnmorskans roll nationellt och globalt, den svenska modellen med legitimerade barnmorskor inom hälsosystemet och hela den reproduktiva hälso- och sjukvården, och barnmorskans viktiga roll i arbetet för kvinnors och barns hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Trust is the key. Trust midwives.

Svenska Barnmorskeförbundet representerades av vice ordförande Susanne Åhlund som berättade om vår svenska barnmorskehistoria och var professionen och förbundet står idag. Ett inspirerande inslag med fokus på framtiden stod de fem barnmorskestudenterna från Sophiahemmet Högskola för. De delade sina tankar och förväntningar på sin kommande yrkesutövning med Dr Natalia Kanem som ställde frågor och samtalade om den svenska barnmorskans utbildning och kompetens inom reproduktiv, perinatal och sexuella hälsa och barnmorskans roll och betydelse för kvinnor, barn och familjer, flickors och kvinnors rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, respekt, tillit och srhr. Barnmorskan Ingela Wiklund representerade International Confederation of Midwives (ICM) och nämnde det viktiga samarbetet mellan Svenska Barnmorskeförbundet och ICM. Barnmorskan Kerstin Erlandsson från Högskolan Dalarna representerade de svenska lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning och talade om den svenska modellen och nödvändigheten av en solid barnmorskeutbildning. Global Health Ambassador Anders Nordström lyfte barnmorskans roll globalt och påtalade vikten av samarbete och partnerskap med professionen.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd

The Swedish Association of Midwives 

___________________________________________________________

With Sweden, strengthening midwifery care worldwide (16 december 2019) UNFPA

___________________________________________________________

WHO The Year of the nurse and the Midwife 2020

UNFPA Midwifery

The State of the World’s Midwifery 2021

___________________________________________________________