Beskedet från Europadomstolen: INADMISSIBLE

Europadomstolen för mänskliga rättigheter avvisade barnmorskornas fall som handlade om rätten att vägra att utföra arbetsuppgifter relaterat till abortvård.

Barnmorskorna hävdade att de diskriminerats på grund av sin tro men klagomålen avvisas av domstolen. De båda barnmorskorna Grimmark och Steen nekades anställning som barnmorskor då de krävde att få slippa arbetsuppgifter relaterat till abortvård. De sökte bägge arbete på mindre kvinnokliniker, Eksjö och Nyköping, där det är mer sårbart att inte kunna utföra alla arbetsuppgifter (som ingår i barnmorskans yrkesutövning) och det krävs att barnmorskor ska kunna rotera mellan BB-förlossning och gynekologisk vård.

Båda barnmorskorna har passerat ett antal instanser på vägen på Europadomstolen. Grimmarks fall bedömdes av Diskrimineringsombudsmannen och var uppe i tingsrätten och även Arbetsdomstolen. Arbetsgivaren friades av alla instanser. Steens fall bedömdes både i tingsrätten och Arbetsdomstolen och även där friades arbetsgivaren.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter konstaterar att arbetsgivaren har rätt att kräva att den anställda utför alla arbetsuppgifter som tjänsten omfattar enligt svensk lag. Aborträtten är i Sverige lagreglerade, en rättighetslag, och ska erbjudas skyndsamt.

Freedom of religion: Midwife denied employment because of her religion-motivated refusal to assist in abortions: inadmissible.

Grimmark har drivit att hennes rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet enligt paragraf 9 kränkts. Europadomstolen påpekar att arbetstagaren inte kan kräva rätt till en tjänst inom offentlig verksamhet. Domstolen upprepar att rätten till religionsfrihet är en fråga om individuella tankar och samvete. Europadomstolen hävdar att fallet är prövat i flera instanser i Sverige och att Sverige enligt lag ska tillgodose nationell tillgång till abortvård och att rätten att åberopa samvetsfrihet inte får påverka tillgången till den vården. Grimmark erbjöds även möjligheten att återgå till sitt arbete som sjuksköterska.

Discrimination: Midwife denied employment because of her religion-motivated refusal to assist in abortions: inadmissible.

När Grimmark och Steen började driva sina ärenden framkom att deras process och rättegångskostnader finansierades med stöd av bland annat Alliance Defending Freedom en amerikansk anti-abort lobby. (Sveriges radio Abortvägrande barnmorskor får stöd av amerikansk lobby 2017.) Sveriges radio Ekot kunde visa att fallet var en del av en kampanj och nyheten ledde till debatt om rätten till abort (srhr) och hur samvetsklausul inom hälso- och sjukvården – abortvården – faktiskt påverkar tillgången till säker abortvård för kvinnor i länder i Europa.

Sverige och den svenska barnmorskans roll i abortvården är naturligtvis en intressant arena för välorganiserade och ekonomiskt starka globala anti-abortorganisationer. Att slå sönder den svenska modellen med kvinnan (patienten) i fokus, abortlagen som en rättighetslagstiftning utan samvetsklausul för personalen, med tillgänglig och jämlik abortvård hade kunnat bli en trofé för anti-abortrörelsen. Nu blev det inte så och en viktig punkt kan sättas.

Europadomstolen tar inte upp fallet och svenska barnmorskor kan tillsammans med andra professioner som arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter glädjas åt att svensk lagstiftning gäller. Beslutet att inte ge de svenska barnmorskorna prövningstillstånd var rätt. Abortvården är en del av hälso- och sjukvården. Sverige säger nej till samvetsklausul. Professionerna är eniga i den frågan. Vårdvägran inte är ett begrepp som ska införas i Sverige.

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Catharina Zätterström
Ledamot Etiska rådet Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Information Note on the Court’s case-law 238
March 2020 – Grimmark v. Sweden (dec.) – 43726/17 – Decision 11.2.2020

Steen v Sweden Grimmark v Sweden

European Court of Human Rights

___________________________________________________________

P1-morgon 2020-03-13
Europadomstolen tar inte upp barnmorskornas fall. Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund och Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen.

Arbetet 2020-03-13 Ingen mänsklig rättighet att arbeta som barnmorska

______________________________________________________________________________________

Rfsu Pressmeddelande 2020-03-12
Europadomstolens beslut om vårdvägran är en vinst för svensk hälso- och sjukvård och för Europas alla kvinnor. Rfsu har följt hela rättsprocessen och i samband med beskedet från Europadomstolen uttalade sig förbundsordförande Hans Linde och Rfsu:s förbundsjurist Sara Bäckström.

___________________________________________________________

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________