Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Nej till samvetsklausul

Rätten till abort är aldrig självklar – men barnmorskans ståndpunkt är klar.

Med anledning av den senaste tidens debatt om rätten till abort, barnmorskor och samvetsfrihet vill Svenska Barnmorskeförbundet förtydliga och återigen uttala sin hållning i frågan.

Svenska Barnmorskeförbundet motsätter sig samvetsklausul.

Den svenska abortlagen är bra och utgår från kvinnans behov av god och säker medicinsk vård vid en graviditet som ska avslutas.

Medicinsk praxis och omvårdnad vid en abort handläggs och organiseras av professionen.

I Sverige handlägger och vårdar barnmorskor kvinnor som genomgår eller har genomgått en abort. Det ingår i barnmorskeutbildningen och i barnmorskeyrket och barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Det finns tydliga exempel från länder som har samvetsklausul för vårdpersonal att detta leder till sämre vård för kvinnor. Ibland kanske ingen vård alls.

Svenska Barnmorskeförbundet och svenska barnmorskor arbetar för kvinnors rätt till god och säker abortvård nationellt och internationellt. Det gör vi genom forskning, internationella samarbetsorganisationer, lobbyarbete, politiska nätverk och genom barnmorskeutbildningen.

Kvinnors rätt till abort i Sverige är ingen självklarhet och den rättigheten måste alltid försvaras och värnas. Det gäller inom Sveriges gränser men även när vi representerar Sverige i internationella sammanhang. Den senaste tidens utveckling kring rätten till abort i världen vittnar om att vi aldrig kan slå oss till ro. Vi måste stå upp för kvinnors rätt till abort. Vi måste stå upp för kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och vård. Det gör barnmorskan och Svenska Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________

Konsensusdokument om vård vid abort i andra trimestern

___________________________________________________________