Vice ordförande Susanne Åhlund, Svenska Barnmorskeförbundet.
Samling Temadag Abort.
Lena Marions, docent, var förmiddagens moderator.
Eva Uustal, ordförande SFOG.
Helena Kopp Kallner, docent ställer en fråga.
Barnmorskorna Sandra Rubio och Catharina Zätterström.

Temadag Abort 2019

Fredagen den 24 maj var det åter dags för traditionella Temadag Abort – en årlig konferens arrangerad i samarbete mellan Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG.

Vice ordförande Susanne Åhlund från Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande Eva Uustal från SFOG inledde eventet med att lyfta fram olika milstolpar ur kvinnohistorien. Det blev en temadag med många intressanta och tankeväckande presentationer:

1. Julia Wiklund gav oss en inblick i patientperspektivet av abort 2. Statens medicinsk-etiska råd med rapport om sena aborter 3. Socialstyrelsen Rättsliga rådets handläggning av aborter av Lena Marions, docent. 4. Hjärnans utveckling hos prematurfödda vid gränsen för viabilitet av Ulrika Ådén professor neonatolog 5. Feticid – fördelar – risker av Ingrid Sääv, gynekolog och överläkare 6. Kan rutinultraljudet göras tidigare än v.18? av Eva Bergman ordf. Ultra-Arg 7. Begreppet Livsduglighet ur ett juridiskt perspektiv av Sara Bäckström, förbundsjurist RFSU 8. Högerradikala och nationalistiska partiers syn på sexualitet och kvinnors rättigheter i Sverigen, Norden och Europa av Hans Linde, förbundsordförande RFSU 9. Konsensusdokument och omvårdnadsriktlinje vid abort andra trimestern av Helena Kopp Kallner, docent /Sandra Rubio barnmorska /Catharina Zätterström barnmorska (SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet) 10. Spiralinsättning efter abort av Sara Hogmark gynekolog överläkare 11. Preventivmedelsrådgivning i samband med abort av Helena Kilander barnmorska PhD.

I programmet inrymdes också panelsamtal och frågestund med intressanta inspel från publiken.