Barnmorskan Linda Nilsson fackligt förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet SRAT och skyddsombud.

Flexibla barnmorskor svarar på pandemiutmaning

Från en dag till en annan kom direktiven: Upphör med drop-in mottagning och gruppverksamhet. Minska patientflödena för att minska risken för smittspridning. Det berättar Linda Nilsson, barnmorska på Liljeholmens barnmorskemottagning i Stockholm.

Anledningen till de snabba förändringarna är förstås Coronapandemin och förutom de förändringarna inrättade barnmorskemottagningarna i södra Stockholm (BMM SLSO)redan efter någon vecka en särskild infektionsmottagning där kvinnor med symtom på eller konstaterad covid-19 kan göra sina mödrahälsovårdsbesök. Därefter har även en motsvarande mottagning öppnats på Lidingö Barnmorskemottagning.

Krishanteringen har gått smidigt och det beror på ett tydligt ledarskap och bra kommunikation menar Linda Nilsson, som också är förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet SRAT och skyddsombud på sin mottagning.
– Ledarskapet är jätteviktigt i den här situationen och min upplevelse är att man har hanterat de olika frågorna väl inom organisationen, säger hon.

Inom SLSO finns en intern sida, Insidan, där aktuell information läggs ut kontinuerligt. Det enda som Nilsson och hennes kollegor önskat mer av är möjligheten att testa personal. Samtidigt har de förståelse för att det hittills inte varit möjligt.

– Det hade varit bra om vi hade kunnat veta om personalen har eller har haft covid-19 och är immun, men i stort känner jag att det som har gjorts har varit bra, säger Linda Nilsson.

Så snart man började se omfattningen av pandemin började ledningen inom SLSO göra dagliga inventeringar av personalen, finns det personal som tillhör riskgrupper eller med andra faktorer som kan påverka? Finns det personal med tidigare erfarenheter och kompetens som kan komma till nytta i den här nya situationen? Man såg också över tillgången för exempelvis handsprit och skyddsutrustning, finns det tillräckligt, finns det mottagningar som har mer än de behöver, där man kan omfördela till andra och så vidare?

Samtliga drop-in mottagningar stängdes, liksom alla gruppverksamheter. Dessutom tog man fram olika scenarion och krisplaner med risk- och konsekvensanalyser för att kunna hantera framtida situationer, ett arbete som Linda Nilsson medverkade i tillsammans med verksamhetschefen.
– Min känsla är att det ganska snabbt blev en bra uppstyrd process. Jag är också imponerad av mina kollegor, barnmorskor är ofta väldigt flexibla och det märks nu.
För en barnmorskemottagning är huvudfrågan ganska enkel, menar Nilsson, ingen person ska komma till mottagningen om personen har symptom. Detta gör det enkelt och tydligt att kommunicera och patientgruppen har visat stor förståelse för de åtgärder som införts.

Ganska tidigt i processen såg man även behovet av att starta separata infektionsmottagningar för att kunna ta emot kvinnor med symptom på eller konstaterad covid-19. Därför inrättade man ett mottagningsrum på Huddinge barnmorskemottagning. Rummet har separat ingång och där finns alltid tillgång till skyddsutrustning. Infektionsmottagningarna bemannas av barnmorskor från de olika mottagningarna inom organisationen, på frivillig basis. Hittills har Linda Nilsson inte hört att någon i personalen tvekat att arbeta på infektionsmottagningen.

– Chefen har sagt att om skyddsutrustningen tar slut, så stänger vi. Det är väldigt tydligt från ledningen, man ska känna sig säker. Det känns bra säger Nilsson och fortsätter:
– Hittills har vi bara tagit emot patienter från vårt eget område på infektionsmottagningen, men snart kommer vi börja ta emot kvinnor från privata barnmorskemottagningar också.

Infektionsmottagningen har tagit emot ett antal kvinnor med konstaterad covid-19 men man har ännu inte behövt ha mottagningen öppen varje dag. Inom kort öppnar ytterligare en infektionsmottagning öppna i Spånga/Tensta, i norra Stockholm.

Linda Nilsson beskriver en situation, där både patienter, personalgrupp, huvudman och beställare varit mycket flexibla och lösningsorienterade under denna genomgripande kris.
– Vi hade redan tidigare en del videomöten och nu har vi försökt öka dessa och minska besöken så mycket som möjligt. Patienterna har varit väldigt flexibla, alla tycks ha förståelse för varför vi genomför de olika förändringarna.

Ett exempel på organisationens flexibilitet är att man normalt inte får betalt för telefonsamtal med läkare utan bara vid besök. Då man nu behövde begränsa patientflödet på mottagningen tog Hälso- och sjukvårdsförvaltningen snabbt beslut om att ändra detta och ge ersättning för läkarsamtal på telefon.

___________________________________________________________

I KORTHET

Hur påverkas de blivande föräldrarna under graviditeten?

På våra barnmorskemottagningarna får inte partner följa med i nuläget, för att ha så lite folk som möjligt i omlopp och så mycket som möjligt minska risken för smittspridning inom sjukvården. Vi har ju ett enormt flöde av folk hela tiden. De blivande föräldrarna har tagit det bra, alla förstår ju varför. En del har haft med partnern via telefon, några spelar in fosterljuden eller face-timar under besöken. Jag har hört att en del gör så på ultraljudet också.

Hur påverkas de blivande föräldrarna under förlossningen?

För många är nog förlossningen viktigare än besöken under graviditeten. En del patienter tar upp det; tänk om min partner blir sjuk, inte så mycket att man ska bli sjuk själv. Men de flesta försöker bara hantera att situationen är som den är.

Vad har hänt med föräldrautbildningen?

Vi håller på att digitaliserat våra föräldrautbildningar med hjälp SLSO:s kommunikationsavdelning. De digitala presentationerna tar upp: Inför förlossningen, amning, samt den första tiden med barnet. Vi hänvisar också till Karolinska universitetssjukhusets informationsfilmer som finns på deras hemsida.

Andra barnmorskeinitiativ?

Några av mina kollegor har gjort livesändingar på Instagram, @instamorskorna, där de tar upp olika saker och även chattar med besökare. Det blir som en mini-FUB. Nästa tillfälle är på långfredagen. Många hittade till dem direkt (3518 följare i skrivande stund). Jag upplever att barnmorskor tar tag i saker och försöker hitta lösningar när det behövs, det blir väldigt tydligt under en kris.

Hur är det att vara fackligt förtroendevald just nu?

Än så länge har det inte kommit så mycket frågor, det kanske lite förvånande, men vi har ju våra vanliga möten och dagliga morgonsamling och då tas ju det som behövs upp.

___________________________________________________________

Om

Barnmorskan Linda Nilsson, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet SRAT, skyddsombud

  • Barnmorska sedan 2006, utbildad på Karolinska Institutet
  • Jobbar på Liljeholmens barnmorskemottagning sedan 2011.
  • På mottagningen arbetar 15 personer varav 14 barnmorskor och en undersköterska. På enheten finns även ett rum där projektet Min Barnmorska huserar.
  • I SLSO södra finns totalt 16 barnmorskemottagningar med omkring 120 barnmorskor.

___________________________________________________________

Barnmorskan Linda Nilsson tipsar

1 Be ledningen om tydliga riktlinjer och kontinuerlig information för att planera om mottagningen, vartefter situationen utvecklar sig.

2 Begränsa patientflödet för att minska risken för smittspridning

3 Inför video-och telefonmöten där det är möjligt

4 Finns praktisk möjlighet så skapa en separat infektionsmottagning

5 Digitalisera era planerade föreläsningar/gruppinformation, gör det enkelt eller hänvisa till andras material.

6 Upprätthåll planerad preventivmedelsmottagning med bokade besök som inte går att göra på telefon.

7 Kom ihåg att ha roligt med varandra, det är en tuff situation som vi ska igenom på bästa sätt!

___________________________________________________________

Barnmorskans Linda Nilsson är ledamot i styrelsen Svenska Barnmorskeförbundets lokalförening i Stockholm.

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Ett fackförbund inom Saco.

___________________________________________________________