Barnmorskan Li Thies-Lagergren

Så här kommer det att se ut resten av terminen

Barnmorskan Li Thies-Lagergren, Phd, är adjungerad adjunkt vid barnmorskeprogrammet i Lund och jobbar 50 procent på förlossningen i Helsingborg samt med hemfödslar. Hon är ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse och sammankallande i Utbildningsrådet.

Hur påverkas barnmorskeutbildningen av pandemin, lokalt/nationellt?

På lokal nivå i Lund behövde vi ställa om helt till digital undervisning med mycket kort varsel. Vi var inte varit alls förberedda och det var ganska stressigt. Studenterna hade önskat att vi hade varit mer på och bättre förberedda, men det kunde vi ju inte. En konsekvens var att vi behövde flytta en stor individuell salstenta som var planerad till knappt tre veckor efter beslutet att stänga ner universitet för teoretisk undervisning. Det tyckte studenterna var jobbigt och vi behövde dessutom ta reda på om det var ok att flytta en tentamen på det här sättet, vilket det visade sig vara enligt universitetets riktlinjer. Nu blir det en digital hemtenta som ligger inne i en senare kurs tidsmässigt.

Andra effekter

Personligen hade jag en pågående kurs med en del externa föreläsare som fick det lite svettigt då de behövde göra sina föreläsningar i realtid via zoom eller spela in och ladda upp på dem på vår lärplattform. Det var ganska stressande för både dem och oss, vi kunde inte riktigt allt det tekniska i början. Det har varit en besvärlig tid för oss och för studenterna men alla har varit otroligt förstående. Vi har förstått att såhär kommer det se ut resten av terminen och omställningen till digital undervisning funkar ganska bra nu.

Praktikdelen

Vad gäller VFU fick vi veta att alla studenter skulle få göra sin VFU, men de får inte vara med vid moment där skyddsutrustning kommer användas. Alltså exempelvis inte på snitt eller vid smitta, eftersom man behöver spara på skyddsutrustning i den nuvarande läget. Än så länge har inte detta inneburit några problem och eftersom det är deras andra placering av tre, så hoppas vi att de får sina tre snitt som de räknar som förlossningar under sin tredje placering till hösten.

Utbildningsrådet

Som sammankallande i Svenska Barnmorskeförbundets utbildningsråd har jag fått i uppdrag från Socialstyrelsen att ta reda på hur många studenter som går ut i sommar och om det uppstått några hinder för studenter att gå ut på grund av corona. Jag har inte hört om något sådant fall ännu men det kan inträffa om någon student skulle bli långtidssjukskriven. Samtliga lärosäten, utom två, har svarat att de inte ser några sådana risker ännu.

___________________________________________________________

Utbildningsrådet Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________