Barnmorskestuderande Lisa Bjurek

Allt går inte att göra på distans

För Lisa Bjurek och hennes medstudenter på barnmorskeutbildningen blev återkomsten efter terminens första VFU lite snopen. Redan efter tre dagar byttes den efterlängtade sociala samvaron med kurskamraterna till en helt digitaliserad undervisning på grund av coronakrisen.

Efter några veckors digital undervisning och även examination via länk (se artikel med Elisabeth Jangsten) är barnmorskestudenterna återigen ute på VFU.
– Jag är på barnmorskemottagning och det är ganska skönt att komma ut på VFU för det blir mer av vardag än när vi hade digital undervisning. Vi hade nog alla ställt in oss på att komma tillbaka efter vår förra VFU och längtade efter det sociala, så det var lite tråkigt att undervisningen blev på distans.
De teoretiska momenten fungerade ändå bra att genomföra digitalt tycker Lisa Bjurek och poängterar att hon och de andra studenterna verkligen ser att lärarna gjort allt för att lösa den nya situationen på bästa sätt.

Lisa Bjurek menar att vissa bitar inte är jämförbara när de sker via distansundervisning, det gäller framförallt de teknisk-praktiska momenten vid exempelvis sätesförlossning och skulderdystoci, som studenterna inte kunnat öva på praktisk. Detta innebär, menar hon, att den här kursen inte riktigt till fullo får den utbildning de behöver.
– Jag känner absolut inte att jag fått fullgod kunskap i moment som exempelvis skulderdystoci. Vi har inte heller fått öva på neonatal-HLR, som känns otroligt viktigt att kunna. Jag hoppas att vi kan ligga på och få göra det i höst eller att, när vi tar examen och om vi kommer en hel grupp till samma arbetsplats, kanske kliniken kan avsätta tid att utbilda oss, men jag är rädd att det inte kommer bli så.

Även VFU-delen på barnmorskemottagning har begränsats på grund av pandemin vilket påverkat studenternas möjlighet att tillgodogöra sig utbildningens alla moment.

– Det drabbar ju oss att vissa saker ställs in, som delar av preventivmedelsmottagning och så vidare. Stämningen är lite ansträngd tycker jag och de måste prioritera gravida och kan enbart boka in patienter tre veckor framåt för att ha marginal om personal blir sjuka.

Bjurek funderar också över saker som att man inte hälsar som vanligt på kvinnor för att hålla på distansen samtidigt som man ska mäta deras mage och då är mycket nära. Hon upplever att det finns en dubbelhet som man kanske borde lyfta och diskutera mer. Vilket också gäller den nya riktlinjen att partnern inte får vara med på besöken vid barnmorskemottagningen och på BB.
– Det är ju extra svårt när det är kvinnor som inte kan språket eller är förlossningsrädda, då gör det lite ont i hjärtat, säger Lisa Bjurek.

Bland barnmorskstudenterna i klassen är förtroendet för skolans bedömningar stor och varken Lisa Bjurek eller hennes kurskamrater är i nuläget särskilt oroliga för att själva smittas av corona, men däremot har många funderat över risken att råka smitta någon annan.