Barnmorskan Elisabeth Jangsten, lärare barnmorskeutbildningen Göteborgs universitet.

Total digitalisering på en dag

Den 16 mars kom studenterna vid Göteborgs barnmorskeutbildning tillbaka från åtta veckors verksamhetsförlagd utbildning, för att påbörja kurs två i sexuell och reproduktiv hälsa. Klockan elva två dagar senare kom beskedet: All undervisning blir digital från och med imorgon.

Den nyligen pensionerade läraren och kursansvariga barnmorskan Elisabeth Jangsten, som ryckt in med kort varsel, tog utmaningen med ro.
– Omställningen gick snabbt och var ändå väldigt positiv. Jag fick information om hur det fungerade och hur man sköter Zoom och sedan var det bara att lära sig. Det här ska funka så är det bara tänkte jag.

Enligt Jangsten har både studenter och föreläsare varit genomgående nöjda att kursen kunnat genomföras, även om vissa delmoment inneburit mer svårigheter.
– En del föreläsare i känslomässigt svårare ämnen som bland annat förlossningsrädsla, våld och missbruk har sagt att de saknat interaktionen med studenterna och att de haft svårare att fånga upp studenternas reaktioner. Men för de mer medicinska ämnena spelar det ingen roll, säger Jangsten.
Hon räknar upp flera fördelar med att ha digitaliserad undervisning: Inställd eller försenad undervisning kan innebära problem för studenterna med studiemedel, nu löper allt på som vanligt. Resande minskar, vilket är bra för klimatet, när studenterna inte kör långa sträckor till universitetet utan stannar hemma. Eftersom all undervisning spelas in har studenterna tillgång till föreläsningarna även senare.

Elisabeth Jangsten tycker att situationen gått att lösa väldigt smidigt tack vare tekniken och hon ser framför sig att den här tiden kommer innebära att man även framåt delvis kan organisera utbildningen digitalt.
– Snacka om en katalysator för en teknikutveckling som vi kan ha nytta av även framåt! säger hon men lägger till att det även finns en del nackdelar att förhålla sig till:
– När studenterna är på institutionen och har sina föreläsningar så har de ju även sina raster där de diskuterar saker . Det är ju ofta ett bra inlärningstillfälle så digital undervisning blir inte riktigt på samma sätt, det ska man inte förringa.

Ännu en utmaning uppstod då det var dags för de praktiska träningsmomenten på kliniskt träningscentrum (KTC).

– Det var lite klurigt när man skulle undervisa i skulderdystoci och säteförlossning. Det är ganska många timmar som studenterna missade och som de även har examination i.
Jangsten och en kollega kom fram till att det bästa vore att spela in en film.
– Jag spelade in filmen med utrustning som vi har på KTC. I filmen visade jag alla moment och manövrar, samtidigt som jag pratade och förklarade. Sedan fick studenterna titta på filmen inför sin examination.
Examinationen gjordes även den digitalt och varje student fick under 30 minuter instruera Elisabeth Jangsten i hur hon skulle lösa komplikationerna samt förklara den bakomliggande teorin. Samtliga studenter klarade examinationen och Jangsten menar att det blev en fullgod examination men att de studenter som önskar kommer kunna få göra övningarna på riktigt på KTC till hösten.

Studenterna kommer att kunna få sin examen som planerat och de som har examensarbeten får nu sina seminarier via Zoom. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) löper också på normalt, men med lokala variationer. Exempelvis har barnmorskemottagningarna fått prioritera mödravård före viss preventivmedelsrådgivning vilket gör att studenterna får lite mindre av det området.
I allmänhet upplever Elisabeth Jangsten att stämningen varit ganska god och har inte fått del av någon utbredd oro bland studenterna. Under VFU följer studenterna de riktlinjer som finns på arbetsplatsen och handledarens instruktioner.