Barnmorskan Mia Ahlberg, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet. Vid den extrainsatta förbundsstämman 14/11-2018 röstade Svenska Barnmorskeförbundet för ett bildande av fackförening tillsammans med SRAT.
Svenska Barnmorskeförbundets extra förbundsstämma den 14 november 2018 www.barnmorskeforbundet.se
Vid den extrainsatta förbundsstämman 14/11-2018 röstade Svenska Barnmorskeförbundet för ett bildande av fackförening. Barnmorskan Lena Rissanen, lokalföreningsordförande Göteborg, i talarstolen.
Omröstning vid Svenska Barnmorskeförbundets extrainsatta förbundsstämman 14/11-2018.
Vid den extrainsatta förbundsstämman 14/11-2018 röstade Svenska Barnmorskeförbundet för ett bildande av fackförening. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med 1 januari 2019.
Ja till fackförbund! Barnmorskan Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet på förbundsstämman den 14 november 2018. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständing facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari 2019. www.barnmorskeforbundet.se

Övertygande ja till fackförbund för barnmorskor

Svenska Barnmorskeförbundet röstar ja till fackförbund. Målet är en tätare koppling mellan professionsfrågorna och fackfrågorna i syfte att förbättra villkoren för Sveriges barnmorskor.

Det är den 14:e november 2018. Klockan är strax före 10 och stämningen bland de samlade barnmorskorna i konferensrummet på hotellet i Stockholm är fokuserad. Det är dags för beslut i frågan om att bilda fackförening för barnmorskor. Året som gått sedan utredningen av frågan startade på allvar har präglats av hårt arbete, hårt motstånd men också ett överväldigande positivt gensvar från barnmorskor i hela landet. Dagens röstning kommer visa vägen framåt för den samhällsviktiga kåren barnmorskor.

Landets lokalföreningar sluter upp med sina representanter men på några håll sätter novembervädret eller sjukdom käppar i hjulen. I Jämtlands län kan inte planet lyfta på grund av dimma och lösningen får bli medverkan via länk, en lösning som möjliggör även för några andra personer att delta. Och när mötet godkänt den ordningen, liksom övrig mötesformalia, sätter ödesmötet igång på allvar.

Det dröjer inte länge förrän uppmaningen att lyfta de frågor och funderingar som ännu finns kvar hos lokalföreningarna får gehör. Det första som händer är att Erika Häggblad från Västerbottens lokalförening och sedan Lena Rissanen från lokalföreningen i Göteborg, stiger fram för att inför församlingen berömma och tacka styrelsen för deras arbete med utredningen. Därefter tar barnmorska efter barnmorska mikrofonen och frågor hittar sina svar eller ett löfte om besked så snart möjligt är. Efter en stund begär Lena Rissanen ordet igen:
– Ibland behöver man byta leverantör för att få till en förändring. Det finns stora möjligheter i den här förändringen! En profession – en organisation, säger hon.
Även de som inte önskar se ett eget fackförbund luftar sina tankar och farhågor. En fråga som kommer upp är att det inte varit ett så stort engagemang i alla enskilda lokalföreningar, är det då verkligen ett demokratiskt fattat beslut?
Flera mötesdeltagare konstaterar att visst sker beslutet i korrekt demokratisk ordning; information om utredningen har funnits lättillgänglig och möten för information, samtal och diskussioner har erbjudits samtliga medlemmar i barnmorskeförbundet.

Känslan i rummet är framtidsinriktad

Sammantaget är det en tydlig övervikt bland de positiva rösterna. Känslan i rummet är framtidsinriktad, med en ton av kamplusta och nybyggaranda.

Strax efter lunch är det dags för beslut. De röstberättigade sitter redo med sina voteringskort, rösträknarna är beredda och mötesordförande, sjuksköterskan Åsa Andersson från Svensk sjuksköterskeförening, startar resolut omröstningen. Inom kort står det klart att ja-rösterna räknar 52 stycken medan nejsidan räknar fem stycken röster. Men först när röstningen om stadgeändringarna är gjord är frågan helt avgjord. Ännu en anspänning för förbundsstyrelsen, som dock strax kan konstatera att den frågan tas enhälligt.

Saken är klar, Svenska Barnmorskeförbundet blir en fackförening för barnmorskor, från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT. Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg är tydligt rörd när hon kliver fram och säger:

– Jag brukar alltid vara förberedd men det här har jag inte förberett för jag ville vara öppen inför ert beslut. Jag är så glad över det här!

Hon ler brett innan hon blir allvarlig och fortsätter:
– Vi ska komma ihåg att det också kommer att finnas sorg över det här beslutet bland barnmorskor i landet. Det är inte bra, men vi i Svenska Barnmorskeförbundet är inställda på samarbete och vi kommer att göra allt för att säkra bra villkor för Sveriges barnmorskor.

___________________________________________________________

Den extra insatta förbundsstämman samlade 61 barnmorskor inklusive fyra medlemmar (gäster) utan rösträtt och fyra anställda på Svenska Barnmorskeförbundet. Vid omröstningen deltog 57 röstberättigade (lokalföreningarnas ombud och styrelsen) varav fyra lämnade sina röster via länk.

___________________________________________________________

PRESSMEDDELANDE 2018-11-14 Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT 
Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig del av fackförbundet SRAT

____________________________________________________________________________