Barnmorskan Lena Rissanen Göteborg
Barnmorskan Elin Fällström, Västernorrland
Barnmorskan Marie-Charlotte Nilsson, Ystad
Barnmorskan Erika Häggblad Västerbotten
Förbundsstämman den 14 november 2018. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari 2019. www.barnmorskeforbundet.se www.srat.se

Vi har ett beslut – hur känner du?

Ja till fackförbund. Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari 2019.

Hur känner du nu efter beslutet?

Lena Rissanen, ombud/ordförande lokalföreningen Göteborg

”Jag känner att mitt hjärta bultar av ett ja! Jag tänker att det här kommer innebära nya möjligheter att jobba med våra professionsfrågor på nya sätt och att SRAT kommer att hjälpa oss att lyfta våra frågor.”

Marie-Charlotte Nilsson, gäst/medlem, förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet, Ystad

”Jag är inte förvånad att det blev ett ja men för mig är det en stor sorg att jag inte kommer att kunna vara medlem i barnmorskeförbundet eftersom jag väljer att vara kvar i Vårdförbundet. Samtidigt ger det mig ny energi att jobba vidare för barnmorskor där.”

Elin Fällström, ombud/ordförande lokalföreningen Västernorrland

”Jag känner stor glädje och ser positivt på framtiden för barnmorskor i hela Sverige. Jag tror det här blir bra för professionen och att vi kommer få större inflytande över vården och de frågor vi vill driva.”

Erika Häggblad, ombud/vice ordförande lokalföreningen Västerbotten

”Det har varit en lång process så nu känner jag mig otroligt lättad även fast jag har trott på det här hela tiden. Det ska bli väldigt spännande och efter att ha varit förtroendevald för Vårdförbundet ser jag nu fram emot att enbart hjälpa min egen profession.”

___________________________________________________________

Fackförbundsutredning
Svenska Barnmorskeförbundets extra förbundsstämma 2018
____________________________________________________________________________