COPE Staff-studien doktorand Patricia Ernst.

Doktorand med fokus på etisk stress

Nu pågår datainsamling till COPE Staff-studien som utvärderar psykosocial arbetsmiljö hos vårdpersonal som arbetar med eller nära gravida och födande kvinnor och nyfödda barn.

Patricia Ernst är folkhälsovetare och doktorand i COPE-Staff-studien.

Hallå där Patricia Ernst: vad ska du göra?

Mitt doktorandprojekt handlar om etisk stress hos personal som arbetar i kvinno- och nyföddhetsvården.  Etisk stress har kopplats till försämrat välbefinnande hos personal och kan leda till ökad personalomsättning.  Trots att vi känner till uppkomsten av etisk stress saknas kunskap om dess omfattning, samt vilka organisatoriska faktorer som bidrar till etisk stress hos barnmorskor.

Mina studier kommer att utforska etisk stress i relation till hög arbetsbelastning, organisatoriska aspekter (så som styre och möjlighet till påverkan på sin arbetsplats), effekt på personalens välbefinnande och patientsäkerhet. Jag kommer även att genomföra en intervjustudie för att fördjupa förståelsen av strategier som vårdpersonal använder för att minska etisk stress och organisatoriska påverkansfaktorer.

Nu pågår datainsamling via en webbenkät.

Vilka kan svara på webbenkäten?

Eftersom det är viktigt att många deltar uppmuntrar vi alla att bidra till vår forskning för att förbättra vår förståelse av dessa viktiga frågor inom svensk kvinno- och nyföddhetsvård. Vår datainsamling är öppen till och med 31 mars 2024.
Vill du vara med kan du registrera dig genom att scanna QR-koden. 

__________________________________________________________

Läs mer om COPE-Staff och etisk stress i kommande Jordemodern nr 1 mars 2024.

__________________________________________________________

OM COPE – Staff-studien
Under våren 2021 startade COPE Staff-studien som är en nationell longitudinell öppen kohortstudie. Studien mäter samma sak under flera år för att kunna följa förändringar över tid. All personal verksam vid mödravård, förlossningskliniker, neonatalvård, och personal som arbetar med gravida eller nyförlösta kvinnor vid infektionskliniker kan delta. Studiedeltagarna svarar på en enkät som kommer via mail. Den är ganska lång, men det krävs för att vi ska kunna koppla samman organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

Mer information om COPE Staff-studien finns på: www.snaks.se/cope-staff/

_________________________________________________________