Barnmorskan Karolina Lindén Foto Elin Lindström

Forskning om psykosocial arbetsmiljö och etisk stress

COPE Staff är en utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta med eller nära gravida, födande, och nyfödda.

COPE Staff-studien har tilldelats 4 948 000 av FORTE i projektbidrag för att studera etisk stress hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med gravida och födande kvinnor och nyfödda barn.

Barnmorskan Karolina Lindén,  docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är huvudansvarig forskare.

Hallå där Karolina Lindén, vad ska ni göra?

Covid-19 pandemin utmanade personalen inom hälso- och sjukvården på olika sätt. Vi behöver veta hur arbetsförhållandena påverkat personalen som arbetar med eller nära gravida, födande, eller nyförlösta kvinnor och/eller nyfödda barn över tid. Projektet startade under pandemin, men i och med att det händer så mycket i förlossnings- och neonatalvården, finns det inget ’normaltillstånd’ att gå tillbaka till, utan vi behöver fortsätta att följa utvecklingen och de organisatoriska förändringar som sker.

Vad är aktuellt nu?

Just nu undersöker vi arbetsmiljön inom kvinno- och neonatalvården med syfte att identifiera hur arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas. Vi har fått projektbidrag ifrån FORTE för att specifikt studera etisk stress och koppla den till organisatoriska förutsättningar och patientsäkerhet. Flera tidigare studier ger ögonblicksbilder av mer beskrivande karaktär men vi hoppas kunna presentera mekanismer till att etisk stress uppkommer genom att genomföra upprepade mätningar och sedan fördjupa kunskapen med hjälp av kvalitativa intervjuer.

Cope Staff började under pandemin, på vilket sätt följer ni utvecklingen?

COPE Staff-enkäten skickas ut en gång årligen och årets enkät har precis öppnat och stänger 31 mars. Samtliga personalkategorier som kommer i kontakt med gravida, födande, och/eller nyfödda är välkomna att vara med och vi lottar ut 800 biobiljetter bland de som svarar.

Vilka är ni?

Styrgruppen består av specialister från flera olika forskningsområden; reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa; arbets- och miljömedicin; statsvetenskap; obstetrik, neonatologi; infektionssjukdomar och statistik. Studien utgår ifrån Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet i tätt samarbete med Institutet för Stressmedicin i Västra Götalands Regionen.

Cope Staff webbenkät 2023
Mer om
COPE Staff

Publikationer

Challenges imposed by the COVID-19 pandemic on the Obstetrics and Gynecology residency program: a mixed-methods Swedish survey in the COPE Staff cohort study

Working conditions for hospital-based maternity and neonatal health care workers during extraordinary situations – A pre-/post COVID-19 pandemic analysis and lessons learned

Se information och QR kod i Jordemodern nr 1 mars 2023.