Barnmorskan Karolina Lindén Foto Elin Lindström
COPE Staff - Utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta med eller nära gravida, födande och nyfödda under COVID-19-pandemin.

COPE Staff – utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön

Nu påbörjas  den andra mätningen av COPE Staff-studien som utvärderar psykosocial arbetsmiljö hos vårdpersonal som arbetar med eller nära gravida och födande kvinnor och nyfödda barn.

Huvudansvarig forskare för studien är barnmorskan Karolina Lindén som är biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Hallå där Karolina Lindén: vad vill ni med studien?

Vi vill klarlägga den psykosociala arbetsmiljön för vårdpersonal som arbetar med gravida, födande och nyfödda barn genom att koppla ihop mätningar av arbetsförhållanden och välbefinnande på arbetsplatsen med organisatoriska aspekter. Vi mäter till exempel förekomst av etisk stress hos vårdpersonalen under och efter pandemin.

Hur går ni tillväga?

Under våren 2021 startade vi COPE Staff-studien som är en nationell longitudinell öppen kohortstudie, det vill säga vi mäter samma sak under flera år för att kunna följa förändringar över tid. All personal verksam vid mödravård, förlossningskliniker, neonatalvård, och personal som arbetar med gravida eller nyförlösta kvinnor vid infektionskliniker kan delta. Studiedeltagarna svarar på en enkät som kommer via mail. Den är ganska lång, men det krävs för att vi ska kunna koppla samman organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

De som redan är med i studien ska ha fått en uppföljningsenkät redan. Den som ännu inte är med i studien kan fortfarande registrera sig.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med i studien!
Mer information om COPE Staff-studien finns på: www.snaks.se/cope-staff/

Vill du vara med kan du registrera dig genom att scanna QR-koden i bild nummer 2 eller klicka på länken till studien.