Barnmorskan Karolina Lindén Foto Elin Lindström

COPE-Staff kartlägger arbetsmiljön under pandemin

COPE-Staff-studien är en nationell multicenterstudie som ska kartlägga arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt nyfödda barn under COVID-19 pandemin.

Hallå där Karolina Lindén, barnmorska och huvudansvarig forskare för COPE-Staff studien. Vad är det ni vill ta reda på?

COVID-19-pandemin innebär en extraordinär händelse för vården. Gravida och födande kvinnor är en grupp som inte kan avstå från vård vilket innebär att verksamheten måste bedrivas som vanligt trots sjukdomsbortfall i personalgruppen.

Syftet med COPE Staff-studien är att klargöra den psykosociala arbetsmiljön hos personal som arbetar med eller nära gravida, födande och nyfödda under och efter COVID-19-pandemin. Vi vill genom studien skapa kunskap som kan användas under COVID-19-pandemin, och i kommande situationer när verksamheten är extra ansatt, genom att ta tillvara på de lärdomar och erfarenheter som uppkommit i verksamheterna under pandemin.

Vem kan delta i COPE-Staff-studien?

Samtlig personal verksam vid barnmorskemottagningar, kvinnokliniker, anslutna neonatalenheter samt infektionskliniker som vårdar gravida och nyförlösta kvinnor bjuds in att delta. Läs mer och registrera ditt deltagande här.

I Jordemodern nr 8 dec 2020 finns en längre artikel om studien. Du hittar allmän information om COPE Staff-studien och en presentation av de som ingår i forskargruppen på www.snaks.se/cope-staff.