Internationella Barnmorskedagen 5 maj 2024 #IDM2024

Barnmorskors arbete minskar klimatpåverkan

På årets barnmorskedag den 5 maj, sätter det internationella barnmorskeförbundet strålkastarljuset på en oväntad hjälte i kampen för en mer hållbar framtid: barnmorskan.

Som barnmorskor, med vår mångfacetterade kompetens, är vi inte bara förespråkare för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och rättigheter.  Vi är också en avgörande del i kampen mot klimatförändringarna. Genom vårt arbete och vårt engagemang bidrar vi till att skapa en bättre och mer hållbar värld för kommande generationer att växa upp i.

Det är ingen överdrift att säga att kvinnor och barn bär den tyngsta bördan av klimatförändringarnas följder runt om i världen. Tillgången till preventivmedel och säkra aborter minskar drastiskt när katastrofer slår till. Samtidigt tvingas kvinnor in i ödesdigra situationer utan kontroll över sina egna kroppar och öden. Den skrämmande ökningen av sexuellt våld och övergrepp i klimatpåverkande konflikter och krigszoner förvärrar situationen ytterligare och drabbar kvinnor och barn i en aldrig tidigare skådad omfattning. Att därtill behöva föda och amma barn unders dessa förhållanden ter sig som en mardröm.

Som barnmorskor välden över står vi sida vid sida med de kvinnor som lider mest. Men vi barnmorskor behöver också stöd. Genom att erkänna och stärka vår roll i kampen för ett bättre klimat, kan vi tillsammans skapa en ljusare framtid för kommande generationer.

Vad kan vi barnmorskor göra för att bidra till en mer hållbar värld?

Enligt International Confederation of Midwives (ICM) är barnmorskan i sig en miljövänlig profession. Forskning visar att kontinuitet i barnmorskevården inte bara leder till optimala och säkra resultat för dem vi vårdar. Det minskar också användningen av resurser.

Detta resulterar i mindre medicinskt avfall och ett minskat ekologiskt fotavtryck. ICM menar att den globala hälso- och sjukvården ansvarar för cirka 5 procent av utsläppen av växthusgaser. Genom att erbjuda kontinuitet i vården och arbeta nära kvinnorna, kan barnmorskor minska behovet av resor och transporter, vilket i sin tur minskar hälso- och sjukvårdens koldioxidavtryck, samtidigt som tillgängligheten säkerställs.

I länder som Sverige har kvinnor god tillgång till barnmorskor, vilket inte bara gynnar deras hälsa utan också minskar deras behov av resor. Detta har en positiv och bidragande effekt på klimatet genom minskade utsläpp från transporter.

En viktig och positiv påverkan på miljön är något så naturligt som amning. Barnmorskor spelar en avgörande roll i att ge kontinuerligt stöd till ammande kvinnor, vilket inte bara främjar hälsa och anknytning mellan mor och barn, utan även har en betydande inverkan på klimatet. Amning kräver inga förpackningar eller transporter, skapar inget avfall och har minimalt behov av vatten. Detta gör amning till en miljövänlig metod för att föda och nära sitt barn. Genom sitt kontinuerliga arbete och stöd till ammande kvinnor bidrar barnmorskor betydligt till både kort- och långsiktig hälsa både för mor och barn samtidigt som de gynnar klimatet genom att främja en hållbar livsstil utan onödig resursanvändning.

När vi firar den internationella barnmorskedagen uppmanar vi till ökade och strategiska satsningar, tilldelning av resurser och ökad autonomi för barnmorskor. Vi måste ta plats vid alla bord där beslut fattas för att säkerställa att kontinuiteten inom barnmorskevården prioriteras som en central del av hälso- och sjukvårdssystemets planering för att stå emot klimatförändringar.

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar framtid.

#IDM2024
#MidwivesAndClimate

Malin Bogren och Anna af Ugglas
Barnmorskor, Internationella rådet, Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

International Confederation of Midwives (ICM)

ICM has been the global voice of midwives and midwives’ associations for more than 100 years. The midwifery model of care is based on respect, dignity, compassion, and the promotion of human rights for all. This includes the right to access quality care from autonomous midwives. Midwives have a broad role in providing universal sexual reproductive health service according to the ICM Definition and Scope of Practice of a Midwife.

We envision a world where every childbearing woman has access to a midwife’s care for herself and her newborn.

Event IDM2024

___________________________________________________________