Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 #IDM2022 Barnmorskorna Anna af Ugglas och Malin Bogren, Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet
Internationella barnmorskedagen 5 maj 2022 #IDM2022. The State of the World Midwifery 2021, Agenda 2030, The Swedish Midwifery Report 2021.
#IDM2022 International Confederation of Midwives

Internationella barnmorskedagen firas över hela världen

Internationella Barnmorskedagen 5 maj firas över hela världen! Det är den dag som vi i Svenska Barnmorskeförbundet särskilt vill lyfta fram det livsviktiga arbete som barnmorskor världen runt utför varje dag. I år firas barnmorskedagen med temat 100 years of progress och leds av International Confederation of Midwives som firar 100 år.

I år framstår dagen som viktigare att uppmärksammas än någonsin. Barnmorskeprofessionen är ifrågasatt och barnmorskor arbetar under hård press från flera håll, i Sverige och utomlands men också i krig och konflikter. Till det kommer konsekvenserna från pandemin.

Europa upplever just nu ett krig. Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA förväntas 80 000 ukrainska kvinnor föda barn under de kommande månaderna. Många av dem har inte tillgång till barnmorskor eller sjukhus utan är hänvisade att föda i skyddsrum eller flyktingläger. Detta är en total katastrof där kvinnor och nyfödda utsätts för en mycket stor risk att avlida eller bli skadade som en direkt följd av kriget. Barnmorskor arbetar i dag i krigszoner och flyktingläger med starkt begränsad tillgång till utrustning. Många av dem är också utsatta för kriget tillsammans med sina familjer. I krig är kvinnor och barn själva fronten – och det är totalt oacceptabelt.

Barnmorskans roll i samhället är nu viktigare än någonsin! Och investeringen i barnmorskor globalt måste fortsätta. Förra året publicerade UNFPA The State of the World’s Midwifery 2021, där det framkom att världen behöver ytterligare 900 000 barnmorskor till år 2035.

Evidensen är tydlig – världen behöver och kvinnor har rätt till kompetenta barnmorskor.

I dag 2022, ett år senare, med en fortsatt pandemi och nu också med ett krig i Europa, behöver vi tänka om och tänka nytt. Det går inte att ersätta barnmorskor med läkare och sjuksköterskor. Evidensen är tydlig – världen behöver och kvinnor har rätt till kompetenta barnmorskor.

Om världen ska nå de globala hållbarhetsmålen, och särskilt mål 3 god hälsa och välbefinnande för alla, behöver även vi i Sverige utveckla en vård där barnmorskor arbetar under rimliga villkor och födande kvinnor och familjer erbjuds en individualiserad vård av god kvalitet. Vi välkomnar därför att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå insatser för att fler barnmorskor ska vilja arbeta i förlossningsvården, samt insatser för att säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor. Uppdraget innefattar även att fördjupa kunskapen om olika arbetssätt i förlossningsvården för att bidra till bättre vård. Ett sådant exempel är en barnmorska per födande.

Vi i Svenska Barnmorskeförbundet är stolta över vårt medlemskap i International Confederation of Midwives (ICM) som representerar över en miljon barnmorskor globalt. Från Sverige skickar vi varma gratulationer till ICM på 100-årsdagen och ett stort grattis till alla barnmorskor i Sverige på den internationella barnmorskedagen!

Anna af Ugglas, ledamot Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet, barnmorska, Team Lead Pre-Service, Laerdal Global Health

Malin Bogren, styrelseledamot, Svenska Barnmorskeförbundet, ordförande Internationella rådet, barnmorska, docent, Göteborgs universitet

___________________________________________________________

International day of the midwife 2022

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet grundades 1886. Läs mer om den svenska barnmorskans historia på barnmorskeforbundet.se

The Swedish Midwifery Report 2021

___________________________________________________________