Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023, Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet. Barnmorskorna Malin Bogren, Anna af Ugglas och Eva Nordlund.
Internationella barnmorskedagen 5 maj 2023. #IDM2023 #evidencetoreality #Midwives

Sätt fokus på kvinnors hälsa och investera i barnmorskor!

Internationella barnmorskedagen firas varje år den 5 maj för att uppmärksamma det värdefulla arbete som utförs av barnmorskor runt om i världen. Barnmorskor spelar en avgörande roll i arbetet för att säkerställa hälsa och välbefinnande för kvinnor under hela livet. Årets tema, Together Again: From Evidence to Reality, har valts av Internationella barnmorskeförbundet (ICM) och betonar vikten av att samarbeta och genomföra effektiva åtgärder baserade på vetenskapliga bevis.

Trots att vi har kunskap och resurser för att hindra dödsfall bland gravida och nyfödda, visar en ny FN-rapport att det globalt har skett en alarmerande ökning av mödradödligheten under de senaste åren. En kvinna dör varannan minut på grund av graviditet eller förlossning, vilket är helt oacceptabelt. Detta gäller särskilt i fattiga och konfliktdrabbade länder där tillgången till adekvat vård är begränsad. För att hindra onödiga dödsfall krävs att vi ökar tillgängligheten när det gäller adekvat hälsovård för kvinnor före, under och efter födseln samt tillgången till preventivmedel och säkra aborter.

En studie som publicerades i The Lancet 2020 visar att upp till 4,3 miljoner liv kan räddas varje år om alla kvinnor hade tillgång till en barnmorska och därmed allmän hälsovård. Det är förbluffande att en så enkel åtgärd kan ha så stor effekt.

Enligt FN saknas just nu över en miljon barnmorskor i världen. Detta måste åtgärdas för att varje kvinna ska få den vård hon behöver och har rätt till under hela sin reproduktiva livscykel. En kvalitetssäkrad utbildning, bättre arbetsmiljö och högre lön behövs för att locka nya barnmorskor till yrket och samtidigt behålla de barnmorskor världen behöver.

Att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter är avgörande för att förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande. Genom att ge kvinnor utbildning, likvärdiga möjligheter samt tillgång till information och resurser, kan vi bidra till att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Tillgången till en barnmorska för alla kvinnor är en viktig jämställdhetsfråga som tyvärr inte har tillräckligt hög prioritet i beslutsfattande processer.

Detta behöver ändras. Reproduktiv hälsa och utveckling är viktigt för alla människor och bör vara högsta prioritet för politiska ledare. Det är viktigt att investera i utbildning och åtgärder för att behålla barnmorskor, för att se till att alla kvinnor har tillgång till en barnmorska. Detta bör vara högsta prioritet på politisk nivå. Vi behöver arbeta tillsammans för att främja jämställdhet och se till så att kvinnor över hela världen har tillgång till den vård och det stöd som de behöver för att leva friska och produktiva liv.

I svensk kontext drabbas kvinnor och barn av nedprioriteringar i kvinnovården, där barnmorskans kunskap är ett fundament som garanterar ett kompetent omhändertagande. Brist på barnmorskor och svårigheter att nå fram till beslutfattare påverkar i slutänden både barnmorskor och kvinnor och barn. Det pågår ett globalt arbete för att öka barnmorskors inflytande i ledarskapet. I Sverige driver Svenska Barnmorskeförbundet frågan om en svensk Chief Midwife (Chief Midwife Officer).

Vi kan inte ignorera en alarmerande ökning av mödradödligheten globalt och behöver vidta åtgärder för att stoppa den. Samtidigt ska vi vara vaksamma på hur den svenska kvinnovården kan hotas genom till exempel ökad medikalisering med minskad barnmorskenärvaro. Och därmed minskad kunskap.

Genom att fira Internationella barnmorskedagen uppmärksammar vi det viktiga arbete som barnmorskor utför och påminner om vikten av att investera i kvinnors hälsa och välbefinnande. Genom att arbeta tillsammans för att öka tillgängligheten när det gäller adekvat hälsovård, preventivmedel och säkra aborter, samt stödja barnmorskor och främja jämställdhet och kvinnors rättigheter, kan vi minska mödradödligheten och förbättra livet för kvinnor och spädbarn över hela världen. Därmed kan vi också bidra till att utveckla ett bättre samhälle. 

Malin Bogren, ordförande Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet,
docent, Göteborgs universitet malin.bogren@barnmorskeforbundet.se

Anna af Ugglas, ledamot Internationella rådet
Strategic Partnership Manager, Laerdal Global Health

Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mer info om Internationella rådet hittar du på barnmorskeforbundet.se

_________________________________________________________

International Day of the Midwife #IDM2023

International Confederation of Midwives
internationalmidwives.org

Levels and Trends of Maternal Mortality
Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division mmr2020.srhr.org

___________________________________________________________