Svenska Barnmorskeförbundet träffar Norrbottens Barnmorskeförening och Vårdförbundet Norrbotten.

Barnmorskemöte i Norrbotten

Under onsdagkvällen (31/1) samlades ett tiotal barnmorskor i Vårdförbundets lokaler i Luleå för att träffa Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg och vice ordförande Eva Nordlund.

På plats fanns bland annat flera distriktsbarnmorskor och man berättade att det ända in på 1960-talet var vanligt att man hade så kallade bybarnmorskor i Norrbotten. Därför var det länge krav på att man skulle vara både distriktssköterska och barnmorska. Barnmorskorna berättade om sin arbetssituation och lyfte upp de frågor som viktigast för dem. Det stod helt klart att det är de fackliga frågorna som är mest angelägna att jobba med och att det finns stora behov av att prioritera det lokala arbetet i Norrbotten.

Här råder en akut barnmorskbrist, både i primär- och slutenvården. I primärvården har man slimmat organisationen så att det inte finns någon kringpersonalen och på vissa ställen arbetar barnmorskorna helt ensamma. Dessutom är hälften av de barnmorskor som finns 50-talister och kommer gå i pension inom fem år.
– Barnmorskorna upplever det som att det inte finns en reell handlingsplan för att göra något åt detta. Det finns bland annat vakanta tjänster och det beror inte på att det inte finns barnmorskor, utan på att de gör något annat, till exempel jobbar i gruvan för att det är bättre betalt, säger Mia Ahlberg.

I jämförelse med övriga landet har man ganska låga löner vilket man är missnöjda med. Under mötet kom barnmorskorna med konkreta förslag på hur man skulle kunna rekrytera barnmorskor, till exempel höja lönerna, sänka heltidsmåttet för alla eller för de som är över 60 och som kanske i så fall skulle orka jobba längre.

I gruppen finns det en oro för att ett eget fackförbund ska leda till att det blir långt till huvudkontoret i Stockholm och att deras frågor ska bli mindre bevakade. Något som förbundsstyrelsen tar på största allvar.
– Vi förmedlade att vi kommer vara närvarande och att vi behöver ha tät och nära kommunikation. Både att vi kommer hit när det behövs och att vi har den via skype eller annan teknik så att det blir en personlig kontakt. Det ligger på den centrala styrelsens ansvar och är något vi kommer prioritera, säger Mia Ahlberg.
Hon fortsätter:
– Jag kände en otrolig respekt för de här kvinnorna och deras arbete. Vi har samma bekymmer och samma lösningar och det stärker min känsla av att vi behöver gå samman och arbeta gemensamt med våra frågor.

____________________________________________________________________________
På bilden från vänster: Barbro Backgård, Kristina Landeborg, Maria Karlsson, längst bak står Marjo-Riitta Wahlberg som är ordförande i Norrbottens Barnmorskeförening, därefter Anna Jacobzon, Elisabeth Lindblad och Lena Isacson. Framför Marjo-Riita står Marianne Johansson och framför henne från vänster Nina Alakulju och Elisabeth Ökvist. Längst fram sitter Mia Ahlberg och Eva Nordlund Svenska Barnmorskeförbundet.