Väl insatta barnmorskor lyfte viktiga frågor

Västmanlands lokalförenings årsmöte den 8 maj på Falkenbergska Kvarnen i Västerås samlade runt 40 barnmorskor. På plats var även Barnmorskeförbundets vice ordförande Susanne Åhlund och Kajsa Westlund för att informera om och diskutera den pågående fackföreningsutredningen.

Barnmorskegruppen kom till mötet väl insatta i frågor runt bildandet av ett eget fackförbund och lyfte upp flera viktiga aspekter. Magdalena Mattebo, som valdes till ny ordförande i lokalföreningen, menar att den generella inställningen till ett eget fackförbund är positiv, men att det finns relevanta frågor kring hur frågor som kollektivavtal och försäkringar ska lösas.
– Det blev en bra diskussion i god ton under mötet och vi fick bra svar och förklaringar på hur detta kommer att fungera med SRAT, säger hon.
Bland annat diskuterades vikten av att fortsätta driva barnmorskornas professionsfrågor samt några orosmoment och nackdelar. Susanne Åhlund berättar:
– En nackdel som lyftes upp var att vi är små och få, och hur det kan komma att inverka på våra möjligheter att förhandla och påverka.
Samtidigt blev det under mötet klarlagt att när det gäller möjligheten att påverka kan den till och med bli större med ett eget fackförbund, trots det mindre antalet medlemmar.
– Genom att ha ett eget fackförbund kommer vi finnas med i sammanhang där vi inte automatiskt finns med idag, där kanske Vårdförbundet representerar med sjuksköterskor istället för barnmorskor, säger Magdalena Mattebo.

En annan stor diskussion som kom upp var en oro över hur det ska gå att få till ett lokalt engagemang, samt hur man ska kunna se till att de förtroendevalda får tid och utrymme för fackligt arbete.
– Man undrade också hur man ska kunna få de yngre engagerade. De som kom till mötet var ju 40-plus och det man beskrev var att det alltid är samma personer som kommer till möten. Samtidigt fanns tanken att engagemanget kanske väcks när det gäller en själv mer konkret. Och att det också handlar om mer än lönen, till exempel om att skapa andra vårdformer och att vara där saker faktiskt beslutas, säger Susanne Åhlund och fortsätter:
– Min upplevelse under mötet är att man ser en fördel i att ha en egen fackförening, att det skulle göra att man ”sätter sig i framsätet” och kan påverka allt från arbetssituationen till professionsfrågor och utveckling, som andra vårdformer och kompetensstegar, säger Susanne Åhlund.
Västmanlands Magdalena Mattebo håller med, men betonar att det kommer vara viktigt att den fackliga servicen är lättillgänglig, att det finns en servicetelefon och möjlighet att enkelt få hjälp med svar på fackliga frågor.
– Det kommer också vara ännu viktigare att Barnmorskeförbundet synliggör vad man gör och hur man kan stötta medlemmarna, det tror jag man behöver lägga stor vikt vid om vi bildar ett eget fackförbund, säger hon.