Årsmöte i Gästriklands Barnmorskesällskap.

Tuffa frågor i Gävle

I Gävle samlades den 8:e maj drygt 20 barnmorskor för årsmöte i Gästriklands lokalförening och information om fackföreningsutredningen.

Barnmorskeförbundets Eva Nordlund fanns på plats för att berätta om läget i utredningen, informera och svara på frågor.
– Det var ett väldigt bra möte och det kom en del tuffa frågor. Det är bra, det gäller att vi utreder detta ordentligt så att vi vet vad som är bäst för barnmorskor, när det är dags för beslut, säger Eva Nordlund.
Bland de frågor som kom upp fanns: vad händer om man behöver juridisk hjälp? Vilket mandat och hur mycket kommer Barnmorskeförbundet ha att säga till om inom SRAT och på arbetsplatserna i förhållande till läkarna och Vårdförbundet?

– Personligen tror jag att så många barnmorskor kommer vilja detta så att det kommer bli ett eget fackförbund. Många barnmorskor känner sig bortglömda i Vårdförbundet där vi hela tiden ställs i förhållande till sjuksköterskor. Vår profession försvinner i mängden, säger Karin Ekman, lokalföreningens ordförande i Gästrikland.

Det kom även upp en del oro, framför allt från barnmorskor med erfarenhet av fackligt arbete, kring om ett nytt fackligt Barnmorskeförbund kommer bli för litet för att vara framgångsrika i exempelvis löneförhandlingar. De flesta frågor kunde Eva Nordlund besvara på plats och det som ännu är oklart kommer att kommuniceras i takt med att de klarnar

En annan fråga som är viktig handlar om vad som kommer att hända med lokalföreningen om det blir ett eget fackförbund.
– Många här är rädda om den lilla intresseföreningen och vill inte att den ska göras om till något fackligt. På barnmorskekonferensen (Reproduktiv hälsa 14-15 maj i Stockholm) pratade jag med en av SRAT-representanterna och hon sa att det inte är klart hur det ska organiseras, men att den troligen kommer att bli en facklig förening också. Det tror jag man kommer tappa många medlemmar på i så fall, säger Karin Ekman.

Eva Nordlund beskriver att hela Barnmorskeförbundet kommer att utgöra ett professions- och fackförbund. Detta innebär att frågorna kommer vara både fackliga likväl som professionsfrågor och ofta samtidigt.
– Vem som gör vad och i vilken omfattning lokalföreningen ska utöva direkt fackligt arbete har vi i Barnmorskeförbundet inte diskuterat ännu.  Men det får inte bli för betungande och professionsdiskussionerna ska hela tiden vara levande precis som idag, säger Eva Nordlund.

Karin Ekman upplever att det var ett bra möte med många intresserade, medlemmar, som var nyfikna. Däremot diskuteras inte fackfrågan så mycket just nu inför sommaren när mycket annat måste komma på plats. I lokalföreningen planerar man för att gå ut till medlemmarna med frågor och inbjuda till möten och diskussioner för att kunna veta hur de vill att frågan ska tas vidare.

Läget allmänt i Gävleborg är förhållandevis gott och de senaste somrarna har bemanningen lösts med stafettbarnmorskor. På vissa avdelningar ersätter man barnmorskor med sjuksköterskor.

– Det alltid är tufft med bemanningen inför sommaren, här anställer man sjuksköterskor på BB och gyn, kanske i hopp om att de ska läsa vidare till barnmorskor senare. Det är förstås ett kunskapstapp, men jag förstår att man bemannar upp med sjuksköterskor när det inte finns barnmorskor, säger Karin Ekman.