Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT på FSUM konferens Gotland.

Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT på FSUM Framtid Gotland 2024

I år hade Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT för första gången ett utställarbord på den årliga konferensen för Sveriges ungdomsmottagningar; FSUM Framtid Gotland 2024.

Vilken succé det blev! Fantastiskt att möta såväl medlemmar som potentiella nya medlemmar och förhoppningsvis var detta starten på en ny tradition.

Konferensen som är en av årets höjdpunkter för Sveriges ungdomsmottagningar pågick 21-23 Maj i Visby. Fackliga representanter Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT som deltog var Anna Lysell från Blekinge samt Kajsa Persson Kay från Botkyrka och många intressanta samtal fördes kring det fackliga arbetet kring att vara barnmorska på ungdomsmottagning.

Nätverket är viktigt för att förstå varandra runtom i landet, att identifiera olikheter och förutsättningar; att det som är självklart och lätt för ungdomar i en region är obefintligt i andra regioner. Deltog gjorde även Mattias Torell, biträdande förhandlingschef hos SRAT. Det som lyftes lite extra är att det är bara vi tillsammans som kan identifiera och driva våra unika frågor för just barnmorska på ungdomsmottagning.

FSUM är föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar och startades 1973 och verkar för utveckling av ungdomsmottagningars verksamhet genom bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå. Konferensen bjöd på ett fullspäckat program med föreläsningar om bl.a. samtycke i digital sexuell kommunikation, bli frisk från ätstörningar, preventivmedel, transvård och hur vi kan jobba med att förebygga och stoppa sexuell exploatering av barn. Dessutom erbjöds även en härlig kväll för umgänge med chartertema, tack Gotland för underbara och mycket givande dagar!

Något som var kännbart var att många regioner saknades, och vi hoppas att alla arbetsgivare nästa år ser värdet i att låta alla medarbetare få ta del av kompetensutveckling, gemenskap och fest!

Anna Lysell
Leg. barnmorska, Ungdomsmottagningen Region Blekinge
Skyddsombud och Förtroendevald för SRAT/ ett Sacoförbund

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.