Barnmorskan Kajsa Persson Kay

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Givande möte med barnmorskor på ungdomsmottagningar

Förra veckan hände något kul och inspirerande! Vice ordförande Erica Solheim och Mattias Thorell (förhandlare SRAT) hade sammankallat oss fackligt förtroendevalda på ungdomsmottagningar runt om i Sverige till ett första möte.

Vi sågs digitalt och syftet var att samlas för att höra vilka villkorsfrågor som är viktiga för respektive mottagning. Barnmorskor från Halmstad, Uppsala, Stockholm och Västmanland fanns representerade. Hoppas jag inte glömde någon nu…

Det var så givande att få ta del av allas olika verklighet och det blev verkligen tydligt att arbetsvillkoren ser olika ut i runt om i landet.

Vi kom fram till några punkter som vi vill arbeta mer med:
Det saknas riktlinjer nationellt för arbetet på ungdomsmottagning (UM) – jämför med arbete på Barnmorskemottagningar.
Önskvärt med grundläggande krav på viss kunskap för arbete på UM (mer än vad som ges på barnmorskegrundutbildningen).
Utöka förskrivningsrätten.

Vi diskuterade även hur utåtriktat arbete, som ju är en del av ungdomsmottagningsjobbet, ska synliggöras eller kodas. Det ser väldigt olika ut i landet.

Även frågan om digitaliseringen diskuterades. Stämmer det verkligen att det är vad ungdomar efterfrågar? Är vårt syfte att konkurrera med andra digitala aktörer på marknaden eller består vår konkurrens i att vi erbjuder något unikt och holistiskt och att det är det vi ska värna om.

Nästa möte planeras gå av stapeln i maj och vi som deltog ser fram emot ett fortsatt gemensamt arbete och hoppas på att fler förtroendevalda barnmorskor kommer hänga på då.

Kajsa Persson Kay, leg barnmorska, Ungdomsmottagningen Botkyrka, styrelseledamot  Barnmorskeförbundet lokalföreningen Stockholm