Inte en sommar till

Inför varje sommar hör vi samma sak från Region Stockholm, sommaren kommer att bli svår, det saknas barnmorskor, det finns många vakanta rader…

”Det saknas barnmorskor”, så var det också inför sommaren 2019 och läget såg till och med sämre ut än tidigare somrar. På Mama Mia-mottagningarna i Stockholm finns cirka 7000 gravida inskrivna per år och runt 1000-1500 föder barn under sommarmånaderna. Vi antog då att det var så att många skulle komma att känna sig motade och hänvisade. Att de kanske skulle möta en stressad barnmorska och detta skulle resultera i en negativ förlossningsupplevelse. Men blev det verkligen så?

Ni gjorde vad ni kunde för att flertalet skulle bära med sig positiva upplevelser.

Mottagningarna på Mama Mia har under hösten 2019, vid eftervårdsbesöken satt en ”pinne” för alla som blivit hänvisade under juni, juli och augusti och dessutom skrivit ned deras förlossningsberättelser. Barnmorskemottagningarna hörs sällan i diskussionerna kring det rådande förlossningsläget. Detta skulle bli en uppföljning att lägga till debatten.

Vid utvärdering såg vi att flertalet, över 90 procent, inte blev hänvisade. Flertalet hade positiva förlossningsupplevelser och det var glädjande att höra. Detta var ingen vederhäftig undersökning utan bara några ”pinnar” på ett papper och berättelser som är nedskrivna. Hade vi intervjuat på ett vetenskapligt sätt, ställt rätt frågor, varit mer undersökande och öppna – ja, då kanske vi hade fått höra något annat. Det vet vi inte.

Skulle man kunna påstå att trots allt som sas och skrevs om förlossningsläget så hade väldigt många goda förlossningsupplevelser under sommarmånaderna?
Kanske – det ger oss en hint i alla fall.

Men… de som hade blivit hänvisade och framförallt motade upprepade gånger vittnade om något annat. Några hade fått vänta hemma länge, blivit motade upprepade gånger med motiveringen ”förlossningar tar lång tid, du har inte tillräckligt täta värkar”. När de väl fick komma in var de oftast helt retraherade och födde snabbt.  De beskrev att de hade behövt smärtlindring och stöd. De fick genomgående positivt beröm av barnmorskorna över att de hade gjort allt jobb hemma men själva beskrev de en stor känsla av otrygghet och en känsla av svek eller oförstående över att det hade varit hemskt att få vänta. De kände sig övergivna och otrygga. Några upplevde stressade barnmorskor som var på flera förlossningar samtidigt och därför inte riktigt vara närvarande i tanken.

De kände sig övergivna och otrygga.

En gravid som sökt förlossningen i vecka 33 på grund av minskade fosterrörelser fick under lång tid vänta på ett förlossningsrum utan att något hände. I korridoren hördes en barnmorska säga till en annan när telefonen ringde: ”Nu ringer en djävel till”. Den gravida uttryckte sitt medlidande med förlossningsbarnmorskorna, förstod att de var pressade men blev rädd att ingen skulle kontrollera att barnet i magen levde.

Med denna lilla undersökning kan vi som del i debatten säga att trots att barnmorskorna slet som djur sommaren 2019 så lyckades de ändå i flertalet fall ge de födande en positiv upplevelse.

Vi på Mama Mia-mottagningarna vill med detta tacka er förlossningsbarnmorskor som arbetade sommaren 2019. Ni gjorde vad ni kunde för att flertalet skulle bära med sig positiva upplevelser. Det säger dock inget om hur ni mådde eller hur er arbetssituation var.