Barnmorskorna Barbro Fritzon, Erica Solheim, Susanne Åhlund, Kajsa Westlund och Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundet.
Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT.

Samhällsbärande professioner samlas i SRAT

I början på mars deltog jag och fyra andra barnmorskor från Svenska Barnmorskeförbundets styrelse och kansli på en intressant dag med SRAT och medlemmar från deras övriga professionsföreningar.

Dagen innehöll olika presentationer samt frågor ur ett fackligt perspektiv och erfarenhetsutbyte mellan oss olika samhällsbärande professioner.

SRAT är ett fackförbund med lång erfarenhet och gedigen kunskap. Det är professionsorganisationerna som frontar utåt och sätter frågorna på agendan. SRAT backar upp med sitt fackliga kunnande och sin erfarenhet.

Att lyfta blicken, vidga perspektivet och se sig själv i ett större sammanhang, lära av varandra – vilken energi det gav i rummet!

Det var mycket roligt att känna SRAT:s sprudlande glädje över att nu även få ta barnmorskor ombord för att lyfta ännu en samhällsbärande och mycket viktig profession.

Att känna samhörighet, glädje, vision ingöt hopp.

Svenska Barnmorskeförbundet har sedan lång tid vunnit gehör som professionsorganisation hos politiker, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivare och viktiga samarbetsorganisationer. Redan nu finns ett nytt stort fackligt engagemang bland barnmorskor ute i landet och ju snabbare alla kommer ombord på tåget, Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT, desto bättre!
Vår kompetens, roll och status i samhället måste börja kopplas till löneutveckling.

Jag känner mig mycket stolt att vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT! Gå med du också! Nu kör vi!