Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Dialog och samarbete

I förrgår deltog jag på ett första möte med nätverket Saco Hälso- och sjukvård. Nätverket består av fackförbund inom Saco som organiserar hälsoprofessioner. Till exempel var fysioterapeuterna där som var värdar för dagen. Läkarförbundet, arbets-terapeuterna, dietisterna och tandläkarna med flera fanns också på plats. Vi var cirka 12 runt bordet.

Inbjuden till mötet var Fredrik Lennartsson som är den nya chefen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Det var mycket intressant att lyssna på honom och gemensamt diskutera hur vi bäst kan samarbeta framöver.

Andra frågor som diskuterades på mötet var olika utmaningar för oss inom sjukvården, till exempel kompetensutveckling för att behålla viktig och central personal och naturligtvis kompetensutveckling kopplat till lön. Precis det vi inom barnmorskeförbundet arbetar mycket med.

Hur kommer det sig att jag som ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet satt – för första gången vid ett bord – där fackliga frågor och professionsfrågor diskuteras gemensamt. Jo, SRATs ordförande Anitha Wijkström tog med mig eftersom jag nu representerar medlemmar inom SRAT som arbetar inom hälso- och sjukvård – BARNMORSKOR. Hon tog också med sig Ulrika Guldstrand som är ordförande för Logopedförbundet, även det en professionsförening inom SRAT.

Ett fackligt mandat

Jag har under mina 6 år som ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet aldrig tidigare blivit inbjuden till liknande bord. Jag tycker inte synd om mig själv för det, jag tycker vi har lyckats relativt bra hittills, men jag är varse om hur den nya organisationen för Sveriges barnmorskor kommer att ge oss nya möjligheter att påverka. Precis det som ni medlemmar ville när ni gav oss mandatet att Svenska Barnmorskeförbundet också ska vara ett fackförbund. Det är stor skillnad på att sitta vid borden och få vara med i diskussionen om profession och fackliga avtal jämfört med att vara enbart rådgivande i professionsfrågor.
Som jag skrivit en gång förut; If you are not at the table your on the menu. 

Vi tar nu alla våra första steg in i den nya organisationen och jag gör det med stor glädje, uppmärksamhet och en stark förvissning om att vi gjorde ett mycket bra och avgörande val när vi frågade SRAT om de kunde representera oss barnmorskor. Ett makalöst kompetent, demokratisk och sympatisk fackförbund.
Så det är med stolthet jag skriver.

En profession – En organisation
Svenska Barnmorskeförbundet
En del av SRAT

Vi hörs,
Mia