Facklig kick-off med förtroendevalda barnmorskor och ordförande Mia Ahlberg. Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT.
Facklig kick-off med förbundsordförande Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT, januari 2019.

Facklig kick-off i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT

Den 31 januari 2019 samlades närmare 60 nya fackligt förtroendevalda barnmorskor. Det var kick-off för Svenska Barnmorskeförbundet som nu är en del av SRAT. Det historiska mötet skedde i Stockholm och de nyvalda barnmorskorna kom från Kiruna i norr till Kristianstad i söder.

Anitha Wijkström, ordförande för SRAT, välkomnade barnmorskor in i SRAT och pratade om barnmorskors unika kunskap. Att barnmorskor inte är utbytbara, har hög legitimitet i samhället och nu har en plattform att verka från.

Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, höll ett långt, allvarligt och inkännande tal där hon betonade den stora dagen och att vi nu tittar framåt.
Hon talade om hur rätt det är för professionen/Svenska Barnmorskeförbundet att ytterligare stärka sitt mandat att företräda barnmorskor och hur vi nu tillsammans går vidare med den viktiga grupp som våra förtroendevalda barnmorskor är i framtiden.

Under dagen fick alla barnmorskor en första genomgång av vad som förväntas av dem och vilka verktyg de har i sitt nya uppdrag som förtroendevalda. Det stora engagemanget hördes som ett surr i rummet när barnmorskorna diskuterades sitt nya uppdrag. Dagen avslutades med snittar och cider och en gemensam skål.

___________________________________________________________

SRAT är ett förbund inom Saco som arbetar för akademiker med olika yrken och professioner.
Ett tydligt ställningstagande är att de olika organisationerna (medlemsföreningar/professioner) inom SRAT styr över och driver sina professionella frågor tillsammans med ett fackligt mandat genom SRAT.
SRAT företräder närmare 20 000 medlemmar.

Svenska Barnmorskeförbundet är sedan 1 januari 2019 en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

___________________________________________________________