Samordningsbarnmorskor på Island: Malin Vikström Samba Stockholm, Jessica Pihlblad Samba VGR, Yvonne Skogdal Samba Region Örebro och Hanna Nyström Samba Region Västerbotten.
Samordningsbarnmorskor på Island.
En Isländsk ”Pylsu med öllu” i solen innan hemfärd Från vänster: Anna Dahlin Samba Region Stockholm, Emma Lilliehook Samba Region Stockholm Petra Paulsson Samba Region Skåne och jag.

SAMBA-bloggen: del 3

Maj 2019: Omvärldsbevakning

I början av maj utförde jag min bevakning av omvårdnad och medicinska frågor på Island genom att delta i NJF Congress som anordnades av Islands barnmorskeförbund – The Nordic Federation of Midwives. Kongressen fungerar bra som en mötesplats för samordningsbarnmorskor från olika delar av landet och gav en perfekt plattform för att nätverka mellan föreläsningarna och på fritiden. Det är faktiskt trevligare att diskutera arbete och utveckling av vården under en promenad vid hamnen eller över en kopp kaffe. Vi nätverkade inte bara oss sambor emellan, kongressen gav möjlighet att knyta nya kontakter med barnmorskor från andra verksamheter, forskare och övriga yrkeskategorier som var representerade.

Utbudet av föreläsningar och posters var stort och flera länder var representerade, även utanför norden. Men jag är faktiskt extra stolt över våra svenska forskare som framförde sina resultat strukturerat, tydligt och höll en mycket god kvalitet. Tyvärr var tillgången svag när det gäller mödravård, gynekologi, familjeplanering, STI och cellprov. Här hade jag önskat fler föreläsningar. Det kan ju vara så enkelt att det inte har inkommit tillräckligt många abstrakt inom dessa ämnen eller så speglar utbudet att barnmorskor i andra länder inte arbetar med dessa frågor i samma utsträckning som svenska barnmorskor, att svenska barnmorskor helt enkelt har ett bredare kompetens- och arbetsområde!

Temat ”Midwifery across border” gav mig ett tydligt ”Take home message”: att jobba än mer för en säker och tillgänglig vård för kvinnor från andra länder. Det är en förhöjd risk att vara gravid och föda barn om du är född i ett annat land än det du vistas i, omvårdnaden för migranter måste helt enkelt förbättras.

Redan vid öppningsceremonin spreds en känsla av ”empowerment” och stolthet över vår profession bland det hav av barnmorskor som närvarande från cirka 25 länder. Budskapet om att barnmorskan har en egen profession och ett eget arbetsområde att ansvara för löpte som en röd tråd genom föreläsningarna, posters utställningen och workshops. Eller som en föreläsare uttryckte sig ”läkaren ansvarar för det sjuka, barnmorskan ansvarar för kvinnan”. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Barnmorskan ansvarar och vårdar kvinnan oavsett vad som händer. Vi är alltid med. Vi släpper inte taget!