Barnmorskan Malin Vikström. FOTO Elisabeth Ubbe

Barnmorskan bloggar

Följ samordningsbarnmorskan Malin Vikström som berättar om sitt arbete inom mödrahälsovården i Stockholm och sina personliga tankar här på barnmorskan.se.

Namn: Malin Vikström
Ålder: 48 år
Blev barnmorska år: 2010
Titel: Samordningsbarnmorska
Arbetsplats: Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm

Malin Vikström har arbetat på Gynmottagning i Boden/Luleå som förutom sedvanliga mottagningsuppgifter fungerade som akut gynmottagning under dagtid på veckorna, abortmottagning och dagkirurgisk pre- och postoperativ avdelning. Efter familjens flytt till Stockholm har hon arbetat med IVF/ fertilitetsmottagning, förlossning-, antenatalvård och på barnmorskemottagning.

Vad fick dig att söka jobbet som samordningsbarnmorska?

Under en längre tid har jag velat arbeta med vårdutveckling och förändringsarbete. Av olika anledningar har det tidigare i livet stannat vid ett önskemål. År 2016 deltog jag i en temadag om kvinnlig könsstympning, där och då blev jag övertygad om att omhändertagandet av könsstympade kvinnor kunde bli bättre. Processen om ett framtida projekt sattes genast igång i mitt huvud. Egentligen fanns det ingen tid för något förbättringsarbete, jag hade mer än nog att göra på barnmorskemottagningen. Men tanken släppte mig inte, efter ett par veckor och presenterade jag min idé för chefen. Förvisso var min framställan ”luddig” och inte helt genomtänkt på alla plan, men chefen tyckte om det hon hörde. Lucky me!

För att göra en lång historia kort: med stöd av samordningsbarnmorskan Catharina Zätterström söktes SKL medel. Jag tog en kurs i förändringsarbete parallellt med förändringsarbetet på barnmorskemottagningen och skötte samtidigt mitt vanliga arbete på barnmorskemottagningen. Den känslan som infann sig hos mig och min arbetsgrupp i Botkyrka när vi insåg att det faktiskt går att förändra och förbättra för kvinnor på en liten arbetsplats, med ringa medel, var häftig. En riktig kick! När chansen att söka jobb som samba kom kändes det helt rätt i tiden. Nu har jag arbetat ett år som samordningsbarnmorska i Region Stockholm och trivs fantastiskt bra med jobbet!

Vi som är samordningsbarnmorskor (samba) och mödrahälsovårdsöverläkare (mhöl) samverkar för vårdutveckling av Sveriges barnmorskemottagningar/mödravårdscentraler inom ett geografiskt område. Samordningsbarnmorskan ansvarar för att bevaka utveckling och forskning som rör omvårdnad och medicinska frågor inom barnmorskemottagningarnas verksamhet och barnmorskans ansvars- och kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa – och rättigheter.

RiksSamba är ett nationellt nätverk för Sveriges samordningsbarnmorskor som träffas en gång per år, samt ytterligare en gång per år tillsammans med mhölar på RiksMÖSAM. På dessa möten diskuteras och beslutas om gemensamma frågor inom aktuella verksamhetsområden.  MÖSAM verkar för god och jämlik vård för hela landet.