Besök på Amelmottagningen: Ulrika Bjällmark, Catharina Zätterström, Linnéa Swansson, Jessica Pihlblad, Emma Lilliehöök, Anna Brauer. Malin Vikström. Petra Sjunnesson, Projektledare Amel, Cecilia Berger Bitr.Öl Amel. Annica Olesen.
Mödrahälsovårdsenheten i Södersjukhusets entré på Internationella kvinnodagen 8 mars 2019. Samordningsbarnmorskorna Malin Vikström, Emma Lilliehöök, Catharina Zätterström och Anna Dahlin.

SAMBA-bloggen del 1 och 2

Följ samordningsbarnmorskan Malin Vikström i arbetet inom mödrahälsovården i Stockholm – och ta del av hennes personliga tankar.

SAMBA-bloggen

Del 1

I februari fick enheten besök av samborna i Västra Götalands Region (VGR) och Region Uppsala. Trots regelbundna möten i nätverket RiksSamba finns det behov av att diskutera uppdraget mer djupgående, ta del av varandras arbete, identifiera nya frågeställningar, utbyta idéer, etcetera.

Ett aktuellt ämne som diskuterades var webbremisser för gynekologisk cellprovtagning. VGR presenterade sitt program RockIT som är implementerat och fungerar bra. Fler regioner i landet har anslutit sig och fler ligger i startgroparna. I Stockholm har man jobbat med att ta fram en webbremiss sedan 2016. Min fundering är varför man inte samverkar mer inom landet när liknande arbeten ska göras? Varför uppfinna hjulet om igen?

Samma diskussion uppstod kring användande av funktionen 1177. Kan vi samverka för att likvärdig information och material finns på 1177 oavsett var vi befinner oss i landet?

Förutom givande diskussioner och erfarenhetsutbyte ägnades den första dagen till att äta semlor och planera aktiviteter till den stundande Nordisk barnmorskekonferens på Island i maj. Samtalen fortsatte på kvällen över en god middag.

Andra dagen besökte vi Amelmottagningen som är den enda mottagningen i Sverige som är specialiserade på kvinnlig könsstympning. Nu ser vi i Stockholm med förväntan fram emot en inbjudan med spännande program (och nybakade kanelbullar) från VGR och Region Uppsala!

Del 2

I samordningsbarnmorskornas uppdrag ingår att verka för god och jämlik vård för befolkningen. Kön är – fortfarande 2019 – något att ta hänsyn till när det gäller jämlik vård i världen och i Sverige. Ojämlikhet i vården gäller för båda könen – både kvinnor och män. Hur du bemöts i vården, hur du behandlas och din överlevnad vid vissa sjukdomstillstånd kan vara beroende av ditt kön!

Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, fokuserade vi på de som av sin omgivning identifieras som kvinnor. Mödrahälsovårdsenheten uppmärksammade detta tillsammans med kvinnokliniken i ett event på Södersjukhuset i Stockholm. Vi ställde upp tre splitternya roll-ups som beskrev vår enhets uppdrag, vad kvinnor kan söka och få hjälp med på Barnmorskemottagningarna och vården av kvinnor som är könsstympade som besöker barnmorskan på mottagningen. Via två Ipads fick besökarna möjlighet att göra levnadsvanetestet och prevguiden. Under eftermiddagen bjöd SÖS på en otroligt inspirerande föreläsning av kriminologen Nina Rung som talade om våld mot kvinnor samt om de attityder, normer och företeelser som finns mitt ibland oss. En verklighet där bilden av kvinnan fortfarande är stereotyp och alltför ofta framställs på ett sexistiskt, oetiskt och väldigt konstigt sätt.

___________________________________________________________

Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm producerar sin egen podcast – MHV-podden. Syfte: sprida kunskap digitalt, ta upp nyheter, reviderade riktlinjer. MHV-podden kommer innehålla intervjuer med kunniga personer som bjudits in för att berätta om sitt verksamhetsområde. MHV-podden Stockholm

___________________________________________________________