reproduktivlivsplan.se
Barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar är associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Hon är en av initiativtagarna till reproduktivlivsplan.se. Kurs i prekonceptionell hälsa ges vid Lunds universitet våren 2019.

Mer kunskap om levnadsvanor och fruktsamhet

Hallå där Maria Ekstrand Ragnar, du planerar en kurs om prekonceptionell hälsa. Vad betyder det?

Det är ett begrepp som handlar om hälsa före eller inför graviditet. Fruktsamhet, fosterutveckling och graviditetsutfall påverkas av hur vi lever och mår redan innan graviditet. Många kvinnor och män har idag alldeles för låg kunskap om vilken betydelse exempelvis ålder, rökning, vissa mediciner, kost och motion har för fruktsamhet och graviditet.

Vad kommer kursen om prekonceptionell hälsa att ta upp?

Först och främst – vad är prekonceptionell hälsa, varför är det viktigt och vem är det viktigt för. Vi kommer också lägga vikt vid praktisk tillämpning, till exempel hur barnmorskan på ett bra sätt kan ta upp frågor kring levnadsvanor, ålder och reproduktiv livsplanering i olika former av möten med kvinnor, män och par.

Under kursen kommer vi också fokusera en hel del på psykisk ohälsa som är ett växande folkhälsoproblem och oerhört värdefullt att upptäcka tidigt och att ha i åtanke om eller när man planerar för graviditet.

Det här är den första kursen om prekonceptionell hälsa i Sverige och det finns ett utbrett behov bland barnmorskor och ett starkt intresse för utbildning inom den här typen av frågor.

För vem är kursen?

Kursen vänder sig till alla barnmorskor med intresse för frågor som rör levnadsvanor och reproduktiv hälsa. Den kan vara extra värdefull för barnmorskor som arbetar med olika preventivmedelsrådgivning och andra former av rådgivning. Barnmorskor är nyckelpersoner när det gäller familjeplanering och rådgivning om hälsa och fruktsamhet.

Tid och plats?

Kursen ges vid Lunds universitet och kursdeltagarna träffas två dagar i taget vid tre tillfällen under våren. Kursstart är planerad till mars 2019.

När går det att söka kursen?
Intresseanmälan kan göras redan nu och då lättast till Christina Landelius som arbetar med uppdragsutbildningar vid Lunds universitet eller direkt till mig.

___________________________________________________________

Barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar är associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Hon är en av initiativtagarna till reproduktivlivsplan.se som är en evidensbaserad flerspråkig hemsida om prekonceptionell hälsa och vänder sig till alla som är intresserade av fruktsamhet och hälsa, oberoende av barnönskan. Reproduktivlivsplan.se innehåller information ålder, hälsa, miljö, kost, motion, tobak, alkohol och droger i relation till fruktsamhet.

___________________________________________________________