Barnmorskan professor Marie Klingberg-Allvin keynote på EMA Education Conference i Malmö 2019.
Barnmorskan, professor Marie Klingberg-Allvin
Barnmorskan, professor Marie Klingberg-Allvin keynote på EMA Education Conference i Malmö 2019
Barnmorskan professor Marie Klingberg-Alllvin keynote på EMA Education Conference i Malmö 2019
Barnmorskan professor Marie Klingberg-Allvin keynote på EMA Education Conference i Malmö 2019.
Barnmorskan professor Marie Klingberg-Allvin keynote på EMA Education Conference i Malmö 2019.

Professorsbloggen – med globalt engagemang. Del 1: Barnmorskans år 2020

Professorn med globalt engagemang. Följ barnmorskan Marie Klingberg-Allvin, professorn med globalt engagemang, när hon bloggar om barnmorskan, kvinnors hälsa och rättigheter, srhr med fokus på global hälsa under #barnmorskansår2020.

Del 1: Barnmorskans år 2020

Barnmorskor, barnmorskor, barnmorskor… jag har alltid fascinerats av just barnmorskor. Minns det första mötet när jag som 9-åring var med när min syster föddes på Falu Lasarett år 1981. Upplevelsen etsade sig fast och ligger till grund för viktiga livsval. Det andra mötet var i klass 6 A, Kyrkskolan, Leksand. I grupp hade vi första samtalen om sexualitet, reproduktion och relation. Ingegerd fyllde rummet med sitt lugn, sin kraft och kloka reflektioner. På Leksandsmål. Hon var verksam på MVC och ungdomsmottagningen och på den lilla orten kände alla Ingegerd.
Kloka, lugna och kompetenta barnmorskor har jag fortsatt mött på ungdomsmottagning, i abortrådgivning, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vid mina två förlossningar. Och snart är det dags för klimakterierådgivning. Med min erfarenhet av kvinnors villkor från andra delar av världen kan jag inte mer än känna tacksamhet. Mina egna behov i relation till sexuell och reproduktiv hälsa och alla faser och viktiga möten med vården speglar den svenska barnmorskans breda kompetens. Det är unikt och vi ska alla vara stolta över barnmorskan som profession, vårt förbund, våra utbildningar och den vård som bedrivs i Sverige.

Barnmorskor, barnmorskor, barnmorskor…

Mitt namn är Marie Klingberg-Allvin och jag är barnmorska och professor i global sexuell och reproduktiv hälsa vid Högskolan Dalarna och gästprofessor Karolinska Institutet. Sedan sommaren 2018 är jag, med min familj, baserad i USA där jag är adjungerad professor vid University of Michigan. Mitt globala engagemang startade i början på 2000-talet. Som nyutexaminerad barnmorska blev jag antagen till en forskarskola på Karolinska Institutet och jag sökte mig till ett projekt som handlade om gravida tonåringar i Vietnam. Projektet gav mig möjlighet att arbeta internationellt, att arbeta med ungdomar och bidra till kunskapsutveckling där det behövdes som mest. Under de här 20 åren har det gått framåt men inte tillräckligt.

Det kommande decenniet har vi momentum och det genom Världshälosorganisationens kampanj; the Year of the Nurse and the Midwife 2020 – Barnmorskans år 2020.

Det har gått 25 år sedan 179 av världens länder samlades i Kairo för att enas om ett handlingsprogram för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt. En uppföljande världskonferens, denna gång i Nairobi, samlade ett stort antal deltagare i november och man konstaterade att mödra- och barnadödlighet fortfarande är ett mycket stort problem globalt, liksom spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar och bristen på kunskap när det gäller att skydda sig mot sjukdomar och oönskade graviditeter. Det kommande decenniet har vi momentum och det genom Världshälosorganisationens kampanj; the Year of the Nurse and the Midwife 2020 – Barnmorskans år 2020. Vi har alla anledning att vara stolta över att vara barnmorskor, barnmorskestuderande och över vår historia. Sverige har utbildat barnmorskor i 300 år och har organiserat sig genom Sveriges första kvinnliga yrkesförening Svenska Barnmorskeförbundet sedan 1886. Den svenska modellen med självständig barnmorska som arbetar brett med SRHR är unik och efterfrågad globalt. Det uppmärksammades vid Svenska Barnmorskeförbundets Kickoff Barnmorskans år 2020.

Sverige har utbildat barnmorskor i 300 år och har organiserat sig genom Sveriges första kvinnliga yrkesförening Svenska Barnmorskeförbundet sedan 1886.

Svenska barnmorskor har ett tydligt internationellt engagemang och finns på plats i katastrof/konfliktområden via exempelvis Läkare utan gränser och på viktiga positioner inom FN. Svenska barnmorskor är även involverade i utbildnings- och forskningsprojekt som bidrar till att stärka kvinnors tillgång till säker vård vid barnafödande, oplanerad graviditet och preventivmedel globalt. Våra barnmorskeutbildningar och dess lärare och forskare är navet för att säkerställa att våra framtida barnmorskor bedriver evidensbaserad vård. Något jag tycker är viktigt är även att våra blivande barnmorskor utvecklar ett globalt engagemang och får med sig en transkulturell förståelse ut i yrkeslivet.

Är du intresserad av global sexuell och reproduktiv hälsa?

Genom bloggen hoppas jag kunna inspirera dig till globalt engagemang och att arbeta internationellt. Hör av dig till Svenska Barnmorskeförbundet med frågor och funderingar kopplat till global sexuell och reproduktiv hälsa!

___________________________________________________________

Är du intresserad av att fördjupa dig i Global Sexuell och Reproduktiv Hälsa bör du söka det nya magisterprogrammet med start hösten 2020 – sökbar tom 15 januari.

___________________________________________________________

Marie Klingberg-Allvin

Marie Klingberg-Allvin, är barnmorska och professor i global reproduktiv hälsa vid Högskolan Dalarna, gästprofessor vid Karolinska Institutet och University of Michigan. Jag har en doktorsexamen i internationell hälsa från Karolinska Institutet och 20 års erfarenhet av att arbeta inom global sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) i låg resurs sammanhang. Mitt avhandlingsarbete fokuserade på gravida tonåringar i Vietnam och barnmorskans kompetens i relation till det (2007). Efter disputation har jag drivit och deltagit i ett stort antal projekt i låg- och medelinkomstländer med fokus på kvinnors tillgång till säkra aborter och preventivmedel där mödradödligheten är som högst. Delar av min forskning relaterad till medicinsk abort och postabort vård har inkluderats som evidensbaserad information i Världshälsoorganisationens (WHO) standardiserade vårdprogram för säker abortvård. Efter disputation har jag arbetat som lektor och programansvarig för barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna samt haft ledningsuppdrag som pro rektor (2014-2017) och vikarerande rektor (2017-2018). Utbildningsinsatser som jag bidragit till att utveckla är nätbaserad magister i SRHR som implementerats och genomförts genom ett 10 årigt samarbete med professionsförbund och lokala universitet Somaliregionen. Modellen utvecklades och har genom stöd från UNFPA implementerats vid 38 lärosäten i Bangladesh för att stärka barnmorskelärares kompetens. Baserat på den nyligen lanserade Barnmorskestrategin för Somaliregionen initierar vi nu arbetet med att utveckla forskningssamarbete och att bygga en agenda för barnmorskeforskning som involverar akademin i Sverige och Somalia. Som ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets Internationella råd arbetar jag för samverkan mellan akademi och professionsförbunden båda nationellt och internationellt.

Marie Klingberg-Allvin, is a midwife, and professor in global reproductive health at Dalarna University and guestprofessor at Karolinska Institutet. She has a PhD in international health from Karolinska Institutet and 18 years’ experience of working within global Sexual and Reproductive Health (SRH) in low resource settings. More specifically, her research area focuses on safe abortion, post abortion care, contraception, and immigrants’ SRH. Parts of her research related to medical abortion and post abortion care has been published in high impact journal and used in the WHO guidelines. She has experience building strategic partnerships with academia and nongovernmental organizations in low-resource settings and working with development cooperation projects. Being a former director of the midwifery program at Dalarna University (DU) she initiated the development of a model for net-based learning in order to rebuild capacity within midwifery training institutions in Somaliland. This model has further been implemented at 38 academic institutions in Bangladesh. She is a member of the International Board of the Swedish Association of Midwives and has five years’ experience in academic leadership as pro vice chancellor and acting vice chancellor for DU. Klingberg-Allvin has been invited as an expert to the international meetings on Strengthening Quality Midwifery Education organized by WHO and has been invited as keynote speaker at national and international conferences on global SRH. Current work focuses on working a with local researchers to begin building an agenda for midwifery research in the Somali region. Her ongoing program of research targets maternal morbidity and mortality in the Somali region using maternal near misses and audits in early and late pregnancy and design and testing of midwifery-led models of care to improve maternal and newborn health to reduce the burden of maternal and newborn mortality on individuals.

___________________________________________________________