Barnmorskan Erica Solheim Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning 2018 möte i Växjö.

Pressad situation för Växjöbarnmorskor

Torsdagen den 5:e april träffade Svenska Barnmorskeförbundets Erica Solheim Kronobergs barnmorskeförening i Växjö. Ungefär 25 barnmorskor kom till mötet som hölls i en konferenslokal på sjukhuset.

Under mötet uppstod en bred och insatt diskussion runt frågor som till exempel: lokal representation och förhandlingsrätt.
– Diskussionen var livlig, jag förstår att barnmorskorna i Växjö, som har en tuff situation, behöver ventilera de här frågorna. Många av frågorna var av karaktären att de behöver fortsätta diskuteras för att hitta den bästa lösningen för den framtida lokala organisationen, säger Erica Solheim.

Bemanningssituationen på förlossning/BB i Växjö är tuff och barnmorskorna berättade under mötet att närmare hälften av dem har sagt upp sig och att luckor fylls med hyrbarnmorskor, och på BB även med sjuksköterskor. Under förra sommaren drogs semestrar in och delades upp. Även den kommande sommaren är en semestervecka indragen.

Situationen har skapat en drivkraft att engagera sig i de fackliga frågorna.

– Det har varit väldigt aktuellt för oss det senaste året, vi skickade bland annat en skrivelse till politikerna och ledningen för att berätta om vår situation för ett år sedan. Vi sa också att vi behövde fler kollegor och att det handlar om både arbetsmiljön och om att höja grundlönen, men det ville de inte gå med på, säger Nina Claus, som arbetar som barnmorska heltid på förlossning/bb/amningsmottagningen i Växjö sedan 2009.
I nuläget är det bara 24 barnmorskor kvar på förlossning/BB, medan behovet egentligen är 45 barnmorskor. Barnmorskorna har nyligen skickat ytterligare en skrivelse, som även har uppmärksammats i media.
– Frågan om ett eget fackförbund är väldigt aktuell här. En del är positiva medan andra är mer tveksamma eftersom man inte riktigt vet hur det skulle fungera på lokal nivå. Mötet var bra, alla fick säga sitt, men vi kommer behöva prata ihop oss och vi behöver mer information om de konkreta lösningarna på lokal nivå, säger Nina Claus.

Stämningen under mötet var engagerad och många olika perspektiv kom fram.
– Det var väldigt högt i tak, vilket gjorde att man verkligen vågade reflektera och ifrågasätta. För mig känns det bra att så många kom. Det är viktigt att vi barnmorskor samlas och diskuterar den här frågan, säger Erica Solheim.