Jämtlands barnmorskeförening www.barnmorskeforbundet.se

Tillsammans är vi starka

Den 22 mars mötte Barnmorskeförbundets Eva Nordlund barnmorskorna i Jämtlands barnmorskeförening. Ungefär femton barnmorskor slöt upp i Östersund för att samtala om ett eventuellt eget fackförbund.

För många av barnmorskorna i Östersund var en stor fråga hur Vårdförbundet svarar på Barnmorskeförbundets initiativ till ett eget fackförbund. Och argumentet om att ”tillsammans är vi starka ju fler vi är” kom upp.
– Vi tänker på olika sätt. I SRAT innebär mångfalden av de olika förbunden och att man inte konkurrerar sinsemellan fördelar. Och nätverken via SRAT skulle betyda att barnmorskor skulle få helt andra kontaktytor. Det här är att tänka nytt, att styrkan ligger i vår profession och spetskompetens, säger Eva Nordlund.
Under mötet informerade hon om att SRAT med sitt kunnande har en tydlig inriktning på de fackliga frågorna och att professionsfrågorna sköts av de professionella.
– Det blir en slags relation där vi samarbetar nära runt det vi behöver, men annars arbetar parallellt, förklarar Eva Nordlund.

Ett exempel där detta kan bli fördelaktigt är när nya vårdformer införs eller prövas, till exempel caseload, som nu är på gång på flera platser i landet, och där arbetstidsfrågan kan bli en knäckfråga.
– För en barnmorska som vill jobba så, så kan ju det vara motiverat att ha jourarbetstid. Medan det ur ett Vårdförbundsperspektiv kan vara riskabelt eftersom sjuksköterskegruppen är så stor och att jouravtal och beredskap kan få helt andra konsekvenser. I ett eget fackförbund kan vi fokusera på vad som blir bra för oss barnmorskor och våra arbetsgivare och inte ta hänsyn till en så stor grupp som sjuksköterskorna utgör.