Möte i Malmöhus läns barnmorskeförening.

Det kan bara bli bättre

Den 19 mars samlades närmare tjugo i Kävlinge, Skåne. Barnmorskeförbundets Eva Nordlund var på besök i Malmöhus läns barnmorskeförening för att diskutera frågan om att bilda ett eget fackförbund.

Mötets viktigaste frågor var lönefrågan, arbetsvillkor och oron för hur barnmorskor själva ska orka driva även fackfrågorna. Bakgrunden till en del av oron är den pressade arbetssituationen för barnmorskor i Skåne. Något som även går igen i andra delar av landet.
– Genom att vi i ett eget fackförbund kommer kunna driva våra fackliga frågor hårdare och mer fokuserat så tror vi att vi kommer kunna förbättra barnmorskornas arbetsvillkor och löner. Att vi kommer kunna komma mycket längre i ett eget fackförbund eftersom vi bara har våra egna intressen att ta hänsyn till, säger Eva Nordlund.
Hon menar också att det fackliga arbetet kommer bli roligare och enklare i ett fackförbund som enbart arbetar med barnmorskefrågor. För att få en bättre bild av läget i Skåne och för att ge fler barnmorskor i den pressade regionen en möjlighet att diskutera ett eventuellt fackförbund planerar nu förbundsstyrelsen ytterligare besök i Malmö och i Lund.

För Maria Sidéras som jobbar på förlossningen Helsingborg sedan tretton år tillbaka, känns ett eget fackförbund för barnmorskor som en självklar utveckling.
– Det kan bara bli bättre. Jag har varit facklig företrädare i Vårdförbundet i sex år, fram tills innan sommaren, och jag tycker inte att vi får något stöd eller respons från dem. Det har känts som att vi har varit helt utanför i Vårdförbundet, säger hon.
Inför mötet med Barnmorskeförbundet samlade man in namn för att se hur barnmorskorna ställer sig till tanken.
– De flesta på förlossningen var positiva till tanken på ett eget fackförbund. Nu efter mötet har vi informerat våra kollegor som inte var på plats och de flesta är positiva. Några har ingen uppfattning, men det har inte kommit någon direkt negativ respons, säger Maria Sidéras.

Även lönefrågan kom upp och Eva Nordlund kunde förklara att när barnmorskorna via SRAT ingår i Akademikeralliansen, så kommer det ändå inte innebära en konkurrens-situation. När det centrala avtalet skrivits med SKL tar SRAT över och driver löne- och villkorsfrågorna på regional och lokal nivå. Barnmorskor konkurrerar inte med andra grupper på Kvinnokliniken när det kommer till löneutrymmet. Det blir inte längre en fråga om vem som är mest behövande av Vårdförbundets grupper just det här året.