Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Vi är redan många

Jag hoppas att 2019 kommer att innehålla saker som känns kul och spännande. Så kommer det definitivt att bli för mig. Jag hoppas du känner detsamma.

Svenska Barnmorskeförbundet är nu en del av SRAT. Vi är redan många medlemmar i förbundet, det kommer nya varje vecka och glädjande många barnmorskor har tagit på sig uppdraget som förtroendevalda för Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT.
Jag träffade nyligen dessa modiga och engagerade barnmorskor på deras första gemensamma nationella möte.

Det var så roligt och jag kände en stark känsla av gemenskap. Det var en skön känsla att, efter denna långa och intensiva tid av utredning, äntligen vara på plats och tillsammans staka ut framtiden. Känslan av att jobba med barnmorskor och få ta ett helhetsgrepp om våra frågor. Att få prata profession och god vård, använda vår specifika kompetens, kopplat direkt till vår verklighet. Men framförallt, att detta från och med nu är en gemensam angelägenhet och att vi på egen hand får prata för oss barnmorskor – utan mellanhand.

Det finns en otrolig kraft i att dela tips och erfarenheter mellan oss barnmorskor. Det handlar inte minst om hur vi ska arbeta med professionen kopplat till arbetsmiljö, organisation, hälsa och fackliga avtal. Att själva få diskutera och sätta vår politik med riktiga fackliga proffs i ryggen som jobbar tillsammans med oss. Kontinuerligt engagerat och målinriktat – för barnmorskor. Vi bestämmer politiken och målen, SRAT hjälper oss att driva våra krav framåt genom avtal och organisation.

Nu gäller det att få en gemensam syn och plattform för att möta barnmorskors utmaningar med en bra strategi och lyckade lösningar. Vi är alla medvetna om att vägen inte kommer att vara spikrak, att vi måste ha mycket kraft och uthållighet (det som mina barn kallar ”grit”). Lösningarna kommer främst att vara lokala utifrån de förutsättningar och utmaningar som finns just där. Men alltid med den gemensamma bilden och beskrivningen av barnmorskans kompetens och uppdrag.

Som jag skrivit tidigare fortsätter Svenska Barnmorskeförbundet naturligtvis att driva våra professionsfrågor med samma kraft. Vi jobbar vidare med satsningen på kvinnors hälsa och med den viktiga eftervården – vård under postanalperioden. Graviditetsenkäten testas nu i Halland och Skåne för att sedan gå ut nationellt. Den är vi så stolta över, eller hur! Graviditetsenkäten kommer att ge oss så mycket viktig och bra information om hur kvinnorna upplever vården.

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar med barnmorskans kompetensutveckling under ett yrkesliv och med att utveckla vår utbildning. Vi träffar SFOG, RFSU, FSUM, Socialstyrelsen och andra viktiga samarbetspartners. Vi arbetar med våra konferenser, och i höst blir det sex regionala konferenser om barnmorskans viktiga arbete med levnadsvanor. I maj blir det temadag Abort och i november arrangerar vi en europeisk utbildningskonferens för barnmorskor i Malmö. Håll utkik i Jordemodern och läs på hemsidan – och kom och delta!

Vi jobbar med att förbättra våra kontakter och dialogen med alla lokalföreningar i landet som också går igenom en stor förändring från och med den 1 januari.
Vi kommer att representera Svenska Barnmorskeförbundet på den nordiska jordemorkonferensen på Island i vår.

Svenska Barnmorskeförbundets råd arbetar vidare med sina viktiga uppdrag och håll utkik i våra kanaler vad de gör. Internationella rådet är på gång och det är progressivt, kompetent och spännande.

Vi – Svenska Barnmorskeförbundet – arbetar också tillsammans med SFOG med hur vi ska förhålla oss till detta med aktiv fas. När börjar den? Vad är normalt och onormalt, definitioner etcetera. Ingen lätt uppgift men otroligt viktigt för att värna den normala förlossningen med så få interventioner som möjligt. OCH för att värna den komplicerade förlossningen med viktiga interventioner.

Min doktorand (får jag skriva min doktorand…;-) har skrivit sitt första manus som handlar om just hur lång tid det tar för en kvinna att öppna sig under födandet i en kohort av kvinnor med spontan start, fullgången graviditet och med ett friskt barn. Tid från en centimeter till nästa.

När jag tittar på resultaten så tänker jag att det visar det som många kloka barnmorskor har sagt; Varje kvinna har sitt egna sätt att föda på!

När jag nu dyker ned i texten ler jag åt tanken att varje kvinna i denna studie har biståtts av en barnmorska.

Vi hörs,
Mia