Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Ta hand om er

Påsken 2020.

Barnmorskor står, liksom all annan vårdpersonal, i fronten och det krävs uppoffringar av alla för att vården ska fungera. När pandemin har dragit över kommer det att stå helt klart att hälso- och sjukvården saknar marginaler. Det som påtalats under lång tid kommer till sist att bli en sanning även för våra makthavare.

Vi barnmorskor kommer arbeta så professionellt som möjligt och som alltid finnas där för alla kvinnor och barn – oavsett virus. För det är så vi jobbar. Alltid.

Glad Påsk!
Ta hand om er.