Etikett “reproduktiv perintala och sexuell hälsa”

Ordförande har ordet: Ta hand om er
Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Ta hand om er

Påsken 2020. Barnmorskor står, liksom all annan vårdpersonal, i fronten och det krävs uppoffringar av…