Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Roligt, utmanande – och oroligt

Det är full aktivitet. Det är roligt, utmanande och ibland oroligt.

Nyligen öppnade Sveriges första fristående barnmorskeledda enhet i Göteborg, BB Gårda. Det utmanar många, inte minst eftersom verksamheten blir helt privat och därmed selekterad för en viss grupp av födande.

Någon sa för ett tag sedan att ibland behövs de allra mest radikala personerna för att vi ska komma vidare i en fråga som har gått i stå. Ytterligheter kan spetsa till en situation i förhållande till det sammanhang där vi befinner oss – innan det blir balans. Lite så är det med BB Gårda.

Verksamheten bygger på en beforskad vårdform som förekommer i många andra länder och vars utgångspunkt är att de födande kan tänka och välja själva. I svensk förlossningsvård blir steget stort från den konventionella vårdnivå på sjukhus som är det vanligaste, till en fristående barnmorskeledd enhet.

Så klart att det brakar till och blir mycket diskussioner.

Jag menar att BB Gårda är ett symtom på ett behov hos gravida och födande, en önskan om fler alternativa vårdformer och vårdnivåer som passar för olika kvinnor och familjer. Oavsett ekonomi och geografiskt läge. Precis som vi barnmorskor vill och är olika. Det måste vi förhålla oss till och diskutera inom professionen.

I Svenska Barnmorskeförbundet tar vi ställning för att det ska finnas fler evidensbaserade valmöjligheter och ökad kontinuitet vid barnafödande tillsammans med målet att en födande ska ha en barnmorska vid sin sida under födseln. Visionen är att det ska vara vård som är tillgänglig för alla.

Hej så länge!
Eva

___________________________________________________________

Läs hela Ordförande har ordet i Jordemodern nr 1 mars 2024.

Läs mer om Svenska Barnmorskeförbundets verksamhetsplan 2024 och det strategiska arbetet.

___________________________________________________________

Ta del av Svenska Barnmorskeförbundets policydokument.

___________________________________________________________