Svenska Barnmorskeförbundets styrelse, planeringsdagar januari 2024.
Svenska Barnmorskeförbundet

Verksamhetsplan 2024

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse inledde 2024 med ett flera dagar långt planeringsmöte tillsammans med inbjudna gäster och delar av kansliet.

Som alltid arbetar styrelsen fram ett antal aktiviteter utifrån den verksamhetsplan som antagits av förbundsstämman som består av representanter från våra 25 lokalföreningar.

Under planeringsdagarna valdes Helén Bengtsson till ny kassör och Charlotte Elvander är ny i rollen som vice ordförande som delas tillsammans med Erica Solheim.

Arbetet fortsätter

Under 2024 fortsätter vi vårt arbete som sakkunniga för Socialstyrelsens stora utredningar om mödra- och förlossningsvård och deltar utöver det som experter i utredningen kring en eventuell förändring av abortlagen. Våra samarbeten med SFOG, RFSU och Birth Rights Sweden fortsätter, så även det långvariga projektet, Säker förlossningsvård inom Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Det arbetet görs tillsammans med SFOG och Svenska Neonatalföreningen. Inom ramen för det gemensamma projektet har till exempel den digitala CTG-utbildningen, Neo-HLR-utbildningen och Bäckenbottenutbildningen arbetats fram. Just nu pågår revidering av CTG utbildningen samt Bäckenbottenutbildning.se.

En profession – en organisation

Arbetet med att utveckla vår organisation fortsätter. SRAT arbetar med de fackliga frågorna tillsammans med fackligt förtroendevalda barnmorskor och våra lokalföreningar. Arbetsvillkor, löner och pensioner är av största betydelse för barnmorskor. Engagera dig som facklig förtroendevald på din arbetsplats och kontakta din lokalförening!

I kommande Jordemodern kan du läsa mer om verksamhetsplanen för 2024.

Kalendarium på hemsidan uppdateras löpande och närmaste evenemang är webbinariet om vikt den 19 mars. I Kalendarium hittar du också info om lokalföreningarnas kommande årsmöten.