Svenska Barnmorskeförbundets ordförandekonferens 2022. Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Ordförande har ordet: Det är vi som är barnmorskans professionsorganisation

En profession – en organisation. Det var drivkraften då vi omorganiserade Svenska Barnmorskeförbundet och blev en del av SRAT inom Saco.

Arbetet med de professionella frågorna fortgår och Svenska Barnmorskeförbundet är intensivt involverat i utveckling och har många viktiga samarbeten. I de fackliga frågorna sker arbetet tillsammans med SRAT och det stärker våra möjligheter att ha inflytande. Men det krävs tålamod.

Under två dagar i oktober hade Svenska Barnmorskeförbundet sin stadgeenliga Ordförandekonferens för att mötas, diskutera och gemensamt ta reda på om vi är på rätt väg. Svenska Barnmorskeförbundet har 25 lokalföreningar över hela landet. Varje lokalförening har en ordförande eller ställföreträdande ordförande som med stort engagemang deltog i konferensen.

Aktiviteterna är många och jag vill påstå att det finns en stark passion i ordförandegruppen att värna om barnmorskeyrket och stötta våra fackligt förtroendevalda barnmorskor att jobba mot bättre arbetsvillkor och löner. Som alltid omsluter vi också våra barnmorskestudenter för att ge dem goda möjligheter att växa in i barnmorskerollen. Studentsektionen som bildats är ett sätt att stötta våra blivande kollegor.

Svenska Barnmorskeförbundet har numera ett fackligt mandat som är starkt kopplat till den självklara professionella grunden. Vi har en stor andel yrkesverksamma medlemmar. Det skapar kraft.

Ta steget! Bli medlem du också!

Grunden är – och har alltid varit – det arbete barnmorskor gör varje dag för att förbättra för alla vi möter, ge god vård och alltid sträva efter bästa patientsäkerhet.

För att kallas en profession ska utbildningen leda till en legitimation och grunden är ett eget kompetensområde och en vetenskaplig bas med egna forskare. Det krävs en gemensam etisk kod och en professionsorganisation.

Det är vi – Svenska Barnmorskeförbundet – som är professionsorganisationen där barnmorskor hör hemma sedan 1886 och det är vårt gemensamma arbete och vår stolthet som värnar barnmorskans yrke. Vi är en feministisk organisation som värnar om de svaga och sköra. Vi arbetar för att kvinnors och alla människors rättigheter och villkor ska stärkas och förbättras i alla de skeden där vi barnmorskor är involverade.

Hej så länge!
Eva

___________________________________________________________

Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.
Ett fackförbund inom Saco.

Frågor och svar om medlemskap och försäkringar.

___________________________________________________________

Mer om Svenska Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________