Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Glädjande med fortsatta satsningar på bättre kvinnovård

Idag kom ett pressmeddelande från Socialdepartementet och den nya socialministern Jacob Forssmed och sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson.

Glädjande nog finns en fortsatt ambition att satsa på kvinno- och förlossningsvård. Nya statliga bidrag utlovas för 2023-2025. Det ger en välkommen möjlighet att fortsätta arbetet för att öka kvaliteten och i bästa fall jobba vidare kring kompetensförsörjningen i mödra-, förlossnings- och postnatalvård.

Det finns en hög ambitionsnivå i det som meddelas. Jag ser dock många tolkningsmöjligheter och framtiden får utvisa vad det blir av alla planer och hur vi som barnmorskeprofession kan bidra till arbetet. Förutom de stora utredningar som pågår på Socialstyrelsen kring kvinnovård och barnmorskebristen planerar den nya regeringen nu för en nationell förlossningsplan.

Den beskrivs bland annat som ”En nationell förlossningsplan ska tas fram för att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader i förlossningsvården. Satsningen kan även bidra till återöppnande av förlossningskliniker. Så många födande kvinnor som möjligt ska ha tillgång till ett barnmorsketeam före, under och efter förlossningen.”

Jag ser hur vårt gemensamma arbete under många år nu bär frukt och det är alldeles särskilt glädjande.

Andra budskap handlar om jämställd vård och särskilda satsningar mot vissa grupper. Mödrahälsovården och barnmorskor i övriga verksamheter har som alltid en roll att fylla för att öka kvaliten och motverka ohälsa.

Sammanfattningsvis är det inte så mycket nytt som idag levereras men att så mycket fokus och statliga medel fortsatt kommer riktas mot kvinnovård är i sig en nyhet som är positiv.

Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

20221101 Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

___________________________________________________________