Studentsektion Svenska Barnmorskeforbundet
Barnmorskestuderande T2 Allis Jonsson, Studentsektion Svenska Barnmorskeförbundet
Studentsektion Svenska Barnmorskeförbundet

Studentsektionen är på gång

Hallå, studerar du till barnmorska?!

I början av år 2022 beslutade Svenska Barnmorskeförbundets styrelse att starta upp en studentsektion inom förbundet. Tankarna hade funnits en tid kring hur vi som barnmorskornas professionsorganisation kan öka samarbetet och känslan av samhörighet med och mellan studenterna.

Inom Svenska Barnmorskeförbundet har vi Utbildningsrådet där ledamöterna representerar de olika lärosätena. Vad vi saknade var ett forum där studenter kunde mötas och där vi kunde använda oss av varandra för att fortsätta arbetet med fokus på barnmorskeutbildning och en trygg start in i professionen som yrkesverksam barnmorska. Ett forum som kan samla studenter för samtal och utbyten som leder till utveckling. Detta resulterade i starten av Studentsektion Svenska Barnmorskeförbundet.

Inom SRATs medlemsföreningar finns logopedförbundet som drivit en studentsektion sedan många år. Amanda Backlund är studenthandläggare vid SRAT och deltar i vårt arbete kring studenterna

Studentsektion Svenska Barnmorskeförbundet kommer arbeta aktivt med att lyfta studenternas åsikter kring utbildning och profession – inom ramen för fackligt SRAT studentmedlemskap. Studentsektionen ska arbeta för en positiv interaktion mellan studenter på olika lärosäten. Den ska också används som en referensgrupp för Svenska Barnmorskeförbundets styrelse i kontakt med bland andra beslutsfattare, arbetsgivare och media.

Tillsammans med oss finns möjlighet att anordna webbinarier och temadagar för blivande barnmorskor. Under hösten 2022 kommer det att ordnas ett webbinarie med inbjuden gäst. Mer information kommer via våra sociala medier, i kalendariet på hemsidan och via mejl  till samtliga barnmorskestudenter med medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Studentsektionen söker nu representanter från samtliga lärosäten som ska ingå i arbetsgruppen. Denna grupp kommer att kalla till möten några gånger per termin. Vi har representanter från flera orter/lärosäten, men saknar fortfarande några. Sammankallande för gruppen är Allis Jonsson som studerar andra terminen på barnmorskeprogrammet vid Uppsala Universitet:

– Genom en egen sektion har vi barnmorskestudenter möjlighet att påverka vår utbildning och våra framtida yrkesliv. Sektionen kommer även att vara en användbar plattform för att dela våra upplevelser från Sveriges alla lärosäten, och för oss att lära känna varandra och bilda nätverk som vi kommer att ha stor nytta av under våra yrkesliv, säger hon och fortsätter:

– Med vänner över hela landet blir våra möjligheter att stötta och hjälpa varandra som störst. Ju större grupp vi blir, desto starkare blir vi tillsammans

___________________________________________________________

Medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet är gratis under studietiden.
Du får en prenumeration på Jordemodern. Mer information till dig som är barnmorskestudent – blivande barnmorska.

___________________________________________________________