Webbinarium 25 mars 2021 Covid-19 – Kunskapsläge och nya arbetssätt

Aktuell forskning och erfarenhetsutbyte på webbinarium om Covid-19

Den 25 mars bjöd Svenska Barnmorskeförbundet in till webbinarium »Covid-19 – Kunskapsläge och nya arbetssätt«.

Webbinariet var öppet för alla intresserade och närmare 200 deltagarna fick ta del av ett varierat program med aktuella forskningsresultat och erfarenheter som berör barnmorskans verksamhetsområde. Moderator var barnmorskan docent Li Thies-Lagergren och på programmet fanns åtta föreläsare som också svarade på frågor från deltagare.

Tack till alla föreläsare och deltagare!

___________________________________________________________

Medverkande föreläsare:

Covid-19 och graviditet – svenska och internationella studier
Mia Ahlberg · Leg Barnmorska, PhD, omvårdnadsansvarig Tema Kvinnohälsa Karolinska Universitetssjukhuset, forskare Klinisk Epidemiologi Karolinska Institutet

Resultat från en storskalig longitudinell studie före och under Covid-19-utbrottet
Helen Elden · Docent i reproduktiv och perinatal hälsa, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa förenat med kombinationsanställning som universitetssjukhusöverbarnmorska vid specialobstetriken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ämnesansvarig (Reproduktiv och perinatal hälsa) och Forskargruppsledare för Forskargruppen Barnafödande/Childbirth research

Gynekologiska cellprover under pandemin – utmaningar och möjligheter
Mia Westlund · Leg Barnmorska, utvecklingsledare, central administratör Cytburken, Regionalt Cancercentrum Väst, representant i den Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention

Covid-19 och graviditet – hur förebygga och handlägga
Karin Pettersson · Överläkare och docent Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, redaktör INFPREG.se

SARS-CoV-2/Covid-19 under graviditet och förlossning
– hur går det för de nyfödda barnen?
Mikael Norman · MD, PhD, professor i pediatrik och neonatal medicin, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Utmaningar och möjligheter på barnmorskemottagningarna under rådande pandemi
Lena Axén · Samordningsbarnmorska · Region Uppsala
Petra Pålsson · Samordningsbarnmorska och med dr, Region Skåne

Ungdomsmottagningarna i pandemitider
Jessica Sunesson · Leg Barnmorska, ordförande för FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, verksamhetsutvecklare för Region Stockholms Ungdomsmottagningar

___________________________________________________________

Covid-19 INFPREG.se 

Graviditetsregistret.se

Neonatalregistret

Folkhälsomyndigheten Om covid-19 för gravida

Socialstyrelsen Riskgrupper Graviditet

Arbetsmiljöverket Coronaviruset och arbetsmiljö 

Försäkringskassan Graviditetspenning

___________________________________________________________