Barnmorskan Li Thies-Lagergren på Normal Labour and Birth Research Conference, Århus Danmark.
Normal Labour and Birth Research Conference 2022 Århus Danmark.

Normal Labour and Birth Research Conference 2022

Runt 600 delegater från 39 länder deltar just nu på den 21 internationella Normal Labour and Birth Research Conference i som i år hostas av Århus Danmark.

Konferensen präglas av framför allt barnmorskeforskning men även forskning av andra professioner som drivs av att kontinuerligt förbättra villkoren och vården för födande kvinnor. Programmet är ambitiöst och välorganiserat med muntliga presentationer och posters på en hög vetenskaplig nivå.

Temat för årets konferens är ”Challenging discussions ” syftar på de utmaningar som uppstår när det saknas kunskap i forskning eller i klinisk praxis och när evidens implementeras på ett olämpligt sätt.

Årets konferens fokuserar framförallt på nedanstående sex teman
Jämlikhet i mödra-, neonatal- och familjehälsa
Ledning och ledarskap inom förlossningsvården
Fysiologisk födelse
Födandet och födelseplats
Kommunikation och beslutsfattande
Andra utmanande diskussioner som förts av delegaterna 

Programmet är späckat med fyra keynotetalare per dag och många parallella sessioner samt en omfattande presentation av posters.

Konferensen hemsida och program: Home (nlnb22.com) 

___________________________________________________________

Normal Labour and Birth Research Conference | Facebook

Normal Labour & Birth Research Conference (normalbirthconference.com)