International Normal Labour and Birth Research Conference 2022

Normal Labour and Birth Research 2022: Omskakad

Oj, det är så här det ska vara, det är så här vi ska göra. Det är mina tankar efter konferensen i Danmark.

Jag tänker på verkligheten kontra forskningen och evidensen för vad som är bästa tänkbara vård. Vi behöver ruskas om lite varstans inom svensk förlossningsvård och de som fattar beslut behöver hjälp i rätt riktning. Forskningen behöver nå ut och det kan vi alla hjälpa till med. För att citera ICMs ordförande Franka Cadée, ”One united voice”. Allas enskilda röster är viktiga, alla röster vi fick höra under dessa dagar är viktiga. Men en gemensam röst gör större skillnad, den har en annan ton – en enad röst.

Att befinna sig på en internationell konferens som denna och bli presenterad fantastisk forskning kring bland annat fördelar med differentierad vård likt ”caseload” och hemfödsel, och även forskning där aktuell användning av CTG hårt ifrågasätts, samtidigt som verkligheten pekar mot en allt mer medikaliserad, icke individualiserad vård skapar frustration inom mig som behöver vändas till motivation

En av talarna nämnde ”barnmorskeprofessionen matchar inte systemet”.
Det ligger något i det.

Behöver jag nämna att forskning för god vård går hand i hand med forskning för en god arbetsmiljö för barnmorskor.

Vi fick också ta del av forskning kring barnmorskors arbetsmiljö, där bland annat barnmorskan Malin Hansson från Sverige presenterade ”Professional courage to maintain a meaningful work in a strained context”. Malin Hansson fick frågan från publiken: Vad gör din forskning för skillnad? Malin berättade då att hon fått möjlighet att presentera sina resultat för politiker, media och även på en chefskonferens för barnmorskor. Men att ledning på sjukhusnivå visar svagt intresse.

Hur gör vi då skillnad frågar jag mig själv. Kanske det börjar i det lilla?
Att vi alla behöver så små frön.

Omskakad, men på ett bra sätt, lämnar jag Danmark. Det första jag tänker lyfta till diskussion på hemmaplan är: underskatta inte din egen röst. Alla är vi en del av möjligheten till förändring. Ta del av aktuell forskning, väck intressanta samtal på din arbetsplats. Bli aktiv i din lokalförening och gör skillnad. Vi har framtiden framför oss och förändring börjar nu.