Barnmorskan Therese Lindberg Svenska Barnmorskeförbundet

Normal Labour and Birth Research 2022: Det pågår så mycket forskning!

#NLNB22. Jag har träffat fantastiska barnmorskekollegor och läkare från olika delar av världen som arbetar för att vården för de gravida, födande och nyblivna föräldrarna ska bli så bra som möjligt. Tänk att det pågår så mycket forskning av barnmorskor både i Sverige och i världen!

Jag kom hem från konferensen i Århus med massor av intryck. Många föreläsningar fick mig att fundera kring hur vi barnmorskor ”på golvet” använder oss av ny forskning, om och hur gör vi det? Men också på vad det är som gör att så få kliniker skickar barnmorskor som inte är i forskningsvärlden på olika konferenser och kurser.

En deltagande barnmorska kommenterade att det är ”en exklusiv skara” som får åka på konferenser. Det håller jag med om. Hur ska vi få beslutsfattare i olika led att förstå vikten av barnmorskans behov av utveckling under hela sitt yrkesverksamma liv? Då måste barnmorskor inkluderas och ges möjlighet att delta när ny forskning presenteras. Det gäller på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Barnmorskor behöver bidra till evidensbaserad utveckling på sina respektive arbetsplatser men hur ska vi kunna få input kring nya rön och därmed driva utvecklingen framåt?

Många spännande diskussioner fördes under konferensens tre dagar. Flera talade om den ökade medikaliseringen av vården kring de gravida och födande och om begrepp som rörde “too much too soon, too little too late”. Flera lyfte olika aspekter på kejsarsnittsfrekvensen i olika delar i världen. Kamilla Gerhard Nielsen, obstetriker från Danmark, var en av keynote-talarna som pratade om att kejsarsnittsfrekvensen ökar i många länder. Diskussioner behövs av såväl barnmorskor som obstetriker kring vilka faktorer som påverkar och bidrar till att kejsarsnitten ökar som de gör. Varför ser det olika ut i länder med liknade kontext? Hur ser barnmorskor och läkare på vaginal förlossning kontra kejsarsnitt? Vi måste föra dessa diskussioner vidare såväl lokalt på hemmaplan, som i nationella och internationella sammanhang och perspektiv.

Vi barnmorskor behöver ställa krav på egen kompetensutveckling. Att få delta på en internationell konferens, träffa kollegor från andra länder, och ta del av forskning är ett sätt. Du får ny kunskap om evidensbaserad vård och blir inspirerad att driva utvecklingen framåt. Prata med din chef, fråga om Du kan få åka nästa gång.