Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa 2021 i Stockholm. Avslutande panelsamtal på temat respekt – dåtid, nutid och framtid med Svenska Barnmorskeförbundets ordförande genom tiderna. På bilden: moderator för samtalet Clara Berglund generalsekreterare Sveriges kvinnolobby, en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen, Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund (2019-), Karin Gottvall (1996-2000), Anna Nordfjell (2000-2007) och Ingela Wiklund (2007-2015).
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund
Vårt bortglömda arv: barnafödandets existentiella dimensioner. Keynote filosofen Jonna Bornemark på Reproduktiv hälsa 2021
The Swedish Midwifery Report 2021. Swedish network for Midwifery, The Swedish Association of Midwives. Barnmorskorna Helena Lindgren, Malin Bogren, Marie Berg och Kerstin Erlandsson, Internationella rådet och Vetenskapliga rådet, på Reproduktiv hälsa 2021.
Om barnmorskors arbetssituation med barnmorskan doktoranden Malin Hansson på Reproduktiv hälsa 2021. Kommande disputation i december 2021.
Tack till styrelsen Svenska Barnmorskeförbundets lokalförening i Stockholm. På bilden tillsammans med Therese Lindberg och vice ordförande Erica Solheim från förbundsstyrelsen. I bakgrunden syns delar av utställningen Kärlekens kraft av Elisabeth Ubbe.

Mycket och mäktigt

Det är en pregnant stämning med salen full av barnmorskor, som under gårdagskvällen dansade fram till Askungeslaget, innan de tog sig hem för en stunds vila innan filosofen Jonna Bornemark öppnar upp dag två av konferensen.

Bornemark säger ”Jag brukar kalla filosofi för gubbologi!” och kastar sig sedan in i en föreläsning som utlöser skratt mitt i det viktiga budskapet. I sin vetenskap gör hon också något som bland barnmorskor skulle kunna anses vara ovetenskapligt; hon refererar till egna upplevelser som en del i hur hennes forskning utvecklats och att hennes egna förlossningar och graviditeter färgat hennes arbete och liv.

Efter den filosofiska inledningen tar Helena Lindgren tillsammans med några ur den stolta skribentgruppen för ”The Swedish Midwifery Report 2021”, plats på scenen för att presentera sitt arbete. Det är ett arbete som ramar in den svenska barnmorskehistorien, som är över 300 år lång. Just den långa historien är något som har imponerat på exempelvis barnmorskor i Tanzania, berättar Helena Lindgren. Rapporten, som bland annat beskriver den enormt stora betydelsen som svenska barnmorskor har haft, nationellt men också globalt, finns med i konferensens goodiebag och Helena Lindgren uppmanar deltagarna att använda den konkret i sina egna arbeten.

Det känns mäktigt att på papper få ta del av hur professionens mödosamma arbete haft avgörande betydelse för livsviktiga frågor som exempelvis att minska svensk mödradödlighet med 50 procent. Att Helena Lindgren lyfter fram hur den svenska barnmorskan omfattar kvinnors hela livscykel, liksom att de nyutbildade barnmorskorna i Sverige har en magisterexamen synliggör barnmorskeprofessionen ytterligare.

– Den akademiska biten är jätteviktig om vi ska vara med och påverka i internationella sammanhang, säger Helena Lindgren, något hon under sin presentation lyfter fram att svenska barnmorskor bidrar till i hög grad.

Dagen fortsätter, som i en värkstorm, med den ena kraftfulla presentationen efter den andra. Arbetsmiljö, internationellt arbete, samband mellan förlossningstid och övervikt och mycket mer blandas med fika, lunch, utställningsbesök, panelsamtal och efterlängtad samvaro mellan kollegor från Sveriges alla hörn.